Author Archive for: ordforande

Rådslag om framtidens cancervård

För att diskutera hur samhället på bästa sätt förbereder sig inför en framtid med ett högre antal cancerdiagnoser bjöd sjukvårdsminister Gabriel Wikström under våren in till rådslag om framtidens cancervård. Branschorganisationer, professions- och patientföreträdare med flera har bjöds in till olika möten och diskussionerna förväntas bli underlag i arbetet i regeringens långsiktiga arbete med cancerfrågor. Alla Patient och Närståenderåd bjöds

Continue Reading

Målstyrd behandling vid avancerad livmoderhalscancer

Louise Bohr Mordhorst, överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro och forskare vid Örebro universitet Trots gott screeningsprogram har vi inte nått nollvisionen för livmoderhalscancer i Sverige. Årligen diagnostiseras drygt 500 nya fall av livmoderhalscancer och varje år dör omkring 150 kvinnor av sjukdomen. Oroande nog ökar också incidensen inom vissa landsting. Nätverket mot gynekologisk cancer arbetar hårt för att screeningen ska

Continue Reading

Vikten av träning under cancerbehandling -webbinarie 8/5 18.30-19.15

Välkommen till ännu ett webbinarie tillfälle. Denna gång är det en forskare fysioterapeut Ingrid Demmelmaier Uppsala universitet som ska berätta för oss vad man sett i phys can studien om vikten av träning vid cancerbehandling. De kan visa att styrke- och konditionsträning ger bättre hälsa och överlevnad. 30 minuters föreläsning under vilken du kan skriva ner dina frågor

Continue Reading

Eldsjälspris Gyncancerdagarna 2017

Eldsjälspris 2017 (se en av 2016 års Eldsjälspristagare på bilden) Varje år anordnar Nätverket mot gynekologisk cancer Gyncancerdagar. Målet med Gyncancerdagarna är att sprida kunskap om vikten av prevention. Det kan handla om att gå på de provtagningar man kallas till, att vaccinera sig själv och sina barn och att sköta sin kropp. Genom Gyncancerdagarna vill vi även sprida

Continue Reading

Gyncancerdagarna 2017

Nu är programmet för Gyncancerdagarna 2017 klart. Reservera följande datum och platser om du vill lyssna på bl.a ärftlighet och gynekologisk cancer, mat och cancer, vad händer inom gyncancervården, vad är bra rehabilitering, hur hittar man kliniska studier, m.m Se programmet nedan. Här kan du läsa mer och anmäla dig: MALMÖ – 24 april, Lilla Aulan, SUS, 17.30-20.00 ANMÄLAN STOCKHOLM

Continue Reading

Världscancerdagen 4 februari

Världscancerdagen 2017 Som patient är varje dag, varje ytterligare månad eller år kvar i livet, viktigt. Då spelar det egentligen ingen roll vad överlevnadsstatistiken säger, eller hur små eller stora chanserna är att en behandling ska lyckas. Varje ny dag är unik, varje dag ger tid för liv, tid att leva. Årets tema är TID för LIV För åttonde året

Continue Reading

Webbinarie med Thomas Helleday 12/12- 19.30

Inbjudan till att vara med på vårt webbinarie, en föreläsning via nätet med möjlighet att ställa frågor. Tema: Framtidens behandlingar mot spridd äggstockscancer Föreläsare: Thomas Helleday – Torsten och Ragnar Söderberg Professor i translationell medicin, Karolinska institutet Thomas Helleday utsågs i år av Cancerfonden till årets cancerforskare och är också medlem i vårt Advisory board Måndag 12/12 19.30-20.15 Webbinariet är kostnadsfritt 30 minuters föreläsning

Continue Reading

Transplantation av livmoder – forskningsprojektet söker deltagare

Vi har varit i kontakt med projektet som forskar på transplantation av livmodern. De söker fler som vill vara med i studien. “Finns det en ung cervixcancer pat som är 5 år efter läkning och ej fått strålning med eventuell donator så kan hon gärna kontakta Anna-Karin Thölin mail: anna-karin.tholin@vgregion.se som är vår forskningssekreterare och allt i allo. Har ni

Continue Reading

Informations- och erfarenhetsutbyte i Södra Sverige

Regionalt Cancercentrum Syd bjuder in till: En dag för patientföreningar, patienter och närstående med informations och erfarenhetsutbyte När: 8 december 2016 Var: Medicon Village i Lund Ur programmet: •        Senaste nytt från Regionalt cancercentrum syd •        Kortare väntetider •        Samarbete patientföreningar och Regionalt cancercentrum syd •        Patientföreningar berättar – så här arbetar vi •        Kraeftens Bekaempelse från Danmark Mer information

Continue Reading

Föreläsning via nätet om immunterapi – webbinarie

Inbjudan till att vara med på vårt första webbinarie, en föreläsning via nätet med möjlighet att ställa frågor. Tema Immunterapi Föreläsare: Jonas Mattsson Docent och Överläkare Karolinska Vad är immunterapi? Hur kan det påverka behandlingen av gynekologisk cancer? Tisdag 22/11 19.30-20.15 Webbinariet är kostnadsfritt 30 minuters föreläsning under vilken du kan skriva ner dina frågor via webbinariets chatt. Jonas Mattsson besvarar sedan

Continue Reading

Kriget mot cancern

Från The Huffington Post http://www.huffingtonpost.com/jack-kavanaugh/the-war-on-cancers_b_10659402.html Av Jack Kavanaugh Jack Kavanugh är med.dr, odont.dr, MBA, vd och styrelseordförande samt välrenommerad läkare och affärsledare inom medicin och bioteknik. Det pågår ett krig. Det kallas för kriget mot cancern, en benämning som inte är helt korrekt eftersom cancer inte är en enda sjukdom utan en hel armé bestående av flera olika sjukdomar.

Continue Reading

Medverkan i dietist-/näringsterapeut studie?

En förfrågan om medverkan i en studie Har du genomgått behandling för en cancersjukdom under de senaste två åren? Vi är tre studenter som läser tredje året på dietist-/näringsterapeutprogrammet. Denna studie ingår i vårt examensarbete som är en kandidatuppsats vid institutionen för kostvetenskap, Umeå Universitet. Vi är intresserade av hur cancerpatienter upplever det stöd och hjälp med kosten som de

Continue Reading

Beröm från patient

Jag vill ge en stor eloge till Centralsjukhuset i Karlstad! Specifikt gynonkologen (men även urologen och kvinnovårdsavdelning 14). Det är framförallt gynonkologen som jag upplever nästan vänder ut-och-in på sig för att hjälpa till. Som patient har jag en kontaktsköterska och en ansvarig gynonkolog men då avdelningen är liten känner alla sköterskor och läkare till mig och min historia. Jag

Continue Reading

Äggstockscancer inte så dödligt som man trott visar ny amerikansk studie

I en ny stor amerikansk studie visar man att 10-års överlevnaden för kvinnor diagnosticerade med äggstockscancer är högre än man tidigare trott. Detta kan ge hopp till de kvinnor som drabbats. Studien visar att 31% av kvinnorna levde mer än 10 år efter diagnos. I USA lever 45,6 % av kvinnorna fem år efter diagnosen. Vi bad Christer Borgfeldt

Continue Reading

Vad är palliativ vård och hur kan den bli bättre? – Kurs i Umeå

Vill du lära dig mer om palliativ vård ?? Med gedigen kunskap är det lättare att arbeta för en bättre vård.  Regionalt cancer centrum Norr (RCC Norr) bjuder in till en utbildning om palliativ vård för patient- och närståendeföreträdare inom cancervården i norra regionen. Alla patientföreningar får fem platser var så jag hoppas att vi i Nätverket mot gynekologisk cancer

Continue Reading

Nationellt vårdprogram Livmoderhalscancer

Nu är äntligen det nya Nationella vårdprogrammet för Livmoderhalscancer ute på remiss. http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/2016/remissrunda-1/livmoderhals.pdf Vi kommer som förening att gå igenom programmet och skicka in eventuella synpunkter. Är du medlem hos oss, är du drabbad av drabbad av livmoderhalscancer eller närstående till någon som har det ta nu chansen att påverka vårdprogrammet. Har du möjlighet att läsa igenom Vårdprogrammet och

Continue Reading

Ny styrelse på plats

Tack var ett bra jobb från vår valberedning har vi nu en ny styrelse på plats. Vi vill passa på att tacka de ledamöter som lagt ner stort engagemang och mycket tid på vår verksamhet och som nu lämnat oss. Tack Ulrika Ekström, Ellinor Östensson, Erika Reje och Anna Lefévre! Välkommen säger vi till våra nya ledamöter Malin Malm, Sissi

Continue Reading

Ny broschyr om komplementär- och alternativmedicin

  Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland  har tagit fram den första broschyren på svenska om komplementär- och alternativ medicin (KAM) för personer med cancer. Broschyren är tänkt som ett bidrag till en dialog kring KAM och för ökad patientsäkerhet. Det är känt från flera undersökningar att många patienter använder KAM. Därför finns det ett stort behov av välgrundad information på

Continue Reading

Eldsjälspriset 2016 – Vem vill du nominera?

Varje år anordnar Nätverket mot gynekologisk cancer Gyncancerdagar. Målet med Gyncancerdagarna är att sprida kunskap om vikten av prevention. Det kan handla om att gå på de provtagningar man kallas till, att vaccinera sig själv och sina barn och att sköta sin kropp. Genom Gyncancerdagarna vill vi även sprida kunskap om dagens behandlingar för de som drabbats, samt inge

Continue Reading

Ingen berättade att behandlingen troligen skulle ta min fertilitet ifrån mig

Patienter drabbade av cancer i fertil ålder får inte tillräckligt med information om cancerbehandlingens potentiella risker för fertiliteten. Kvinnor får mindre information än män och löper större risk att äventyra sin fertilitet. Vårdpersonalen behöver vara lyhörda för patientens behov och bör delge patienten adekvat information för att möjliggöra empowerment och öka livskvalité hos dessa patienter. Läs denna uppsats skriven av

Continue Reading

Ökad cancerrisk för kvinnor med cellförändringar av körteltyp påvisad

I en ny stor studie på mer än 3 miljoner svenska kvinnor som deltagit i cellprovtagningar har en forskargrupp nu kunnat visa att för de kvinnor som får besked att de har cellförändringar av s.k körtelcells-typ (körtelcellsatypi) har 3% av dessa kvinnor efter femton års uppföljning utvecklat invasiv livmoderhalscancer.  Detta är en mycket hög siffra. Risken var särskilt hög för

Continue Reading

Ny metod för att säkrare skilja godartade från elakartade tumörer i äggstockarna

En forskare i Lund, Lil Valentin,  har tillsamman med en belgisk kollega tagit fram en ny metod för att säkrare skilja godartade från elakartade tumörer i äggstockarna. Vi frågade Christer Borgfeldt, Lund som är ansvarig för Vårdprogrammet äggstockscancer när detta ska implementeras i Sverige. Christer berättade att han tyckte det var en bra studie och att den ska diskuteras vid

Continue Reading

Äggstockscancer – State of the art möte

Nyligen samlades 70 personer som arbetar med äggstockscancer till ett erfarenhetsbyte organiserat av Roche. Representanter från i stort sett samtliga inblandade specialiteter inom den gynekologiska cancervården fick tillfälle att mötas och utbyta erfarenheter över gränserna från sina respektive specialitetsområden. Läs om några av deltagarnas intryck från mötet och vilka erfarenheter de tar med sig hem Läs mer

Continue Reading

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Nätverket mot gynekologisk cancer önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År. En extra tanke skänker vi alla cancerdrabbade och deras närstående. Vi vill också tacka för allt stöd under året. Tack för att ni hjälper oss att sprida budskapet om att vaccinera sig, att gå på sina cellprovskontroller, att lära sig symtomen på gynekologisk cancer och vikten

Continue Reading

Världscancerdagen 4/2 i Stockholm

Du kommer väl på Världscancerdagen 4/2 i Stockholm? Aula Medica Karolinska Institutet Solna, 13-17.30 Tillsammans med många andra patientföreningar arbetar vi i Nätverket mot cancer för en bättre prevention, en mer rättvis vård och stärkta patienträttigheter. På Världscancerdagen har vi i år temat “Ett levande liv med cancer”. Kom och träffa bl.a Sjukvårdsminister Gabriel Wikström Läs mer 

Continue Reading

Julkonsert med 1,6 & 2,6 miljoners klubben

Julkonsert i Sankt Matteus kyrka Stockholm Välkommen på finstämd julkonsert i Sankt Matteus kyrka 1,6 & 2,6 miljoner klubben låter dig som är med i Nätverket mot gynekologisk cancer gå in för rabatterat pris 150:- Kom och lyssna på fantastiska gäster: – Operasångarna Michael Weinius och Charlotta Huldt – Janne Schaffer med kurdiska sångerskan Kani – Richard Hobert läser dikter

Continue Reading

Julklappar

Du glömmer väl inte att titta in i vår webshop när du funderar på julklappar. Där finns både snygga plexiglas halsband i flera färger, mössor och gåvokort. Gåvokorten är perfekta istället för en blomma. Du kanske kan ge en julklapp till dig själv också! Köp här 3000 kvinnor drabbas av gynekologisk cancer varje år 1000 dör. Vi arbetar för bättre

Continue Reading

Socialstyrelsens öppna jämförelser

Nu har Socialstyrelsens öppna jämförelser av äggstockscancer (femårs överlevnad per Landsting) och deltagande i cellprovtagning presenterats. Stora delar av rapporten ägnas åt rapporter om förlossningar och andra gynekologiska behandlingar än cancer. På sid 85 hittar du information om äggstockscancer och på sid 88 statistik om deltagande i cellprovtagning per Landsting. Läs rapporten här

Continue Reading

ENGAGe Patientseminarium NICE 2015

ENGAGe Patient Seminar, Nice 24 oktober 2015 Den 24 oktober deltog vi (Barbro Sjölander och Alexandra Andersson) på ENGAGe patientseminarium. ENGAGe (the European Network of Gynaecological Cancer Advocay Groups in Europe) bildades 2012 av ESGO (European Society of Gynaecological Oncology) och ENGAGes mål är bland annat att främja patientgrupper runt om i Europa och hjälpa de att nätverka tillsammans och

Continue Reading

Inläggsarkiv

Bli medlem enkelt och kostnadsfritt!

Som medlem visar du att du delar delar vår vision att ”Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer”. Bli medlem idag och hjälp oss i kampen. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. Som medlem får du vårt elektroniska Nyhetsbrev.

 Ta symtom på allvar!

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

WEBBINAR: Genetik och gynekologisk cancer – finns det något samband?

Onsdag den 27 maj, kl 18.30

Med Gustav Silander, överläkare vid Cancercentrum (NUS) samt cancergenetiska mottagningen, Regionalt Cancercentrum Norr,

Vill du delta mejla: alexandra@gyncancer.se

Du kommer en tid innan webbinariet få ett mejl med information samt en länk. Det är via länken du kommer till webbinariet. Har du inte fått länken innan kl.13.00 dagen för webbinariet så mejla Alexandra. Du kan delta via din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Deltagandet är givetvis gratis!

Anmälningarna ska vara inne senast den 27/5 kl. 12.00

100 platser. Medlemmar har förtur.
... Visa merVisa mindre

WEBBINAR: Genetik och gynekologisk cancer – finns det något samband? Onsdag den 27 maj, kl 18.30 Med Gustav Silander, överläkare vid Cancercentrum (NUS) samt cancergenetiska mottagningen, Regionalt Cancercentrum Norr, Vill du delta mejla: alexandra@gyncancer.se Du kommer en tid innan webbinariet få ett mejl med information samt en länk. Det är via länken du kommer till webbinariet. Har du inte fått länken innan kl.13.00 dagen för webbinariet så mejla Alexandra. Du kan delta via din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Deltagandet är givetvis gratis! Anmälningarna ska vara inne senast den 27/5 kl. 12.00 100 platser. Medlemmar har förtur.

En fin present till mamma, som oxå bidrar till en god sak!? Köp innan söndag kl 17 så postas din beställning på måndag 💙
#GYNCancer #smycke #tidigupptäckt #morsdag #kunskapräddarlivNu finns de här godingarna i butiken! Alltså berlocken, inte tulpanerna. Köp senast fredag så postar vi och du hinner få hem din beställning innan Mors Dag nästa söndag! 💙🥰 Vår nya berlock är framtagen av grymma Feministsmeden och finns med eller utan kedja. Du hittar den här www.gyncancer.se/butik
Kolla även in våra fina örhängen när ni ändå är där! 😇🌷

#gyncancer #smycke #tidigupptäckt #morsdag
... Visa merVisa mindre

En fin present till mamma, som oxå bidrar till en god sak!? Köp innan söndag kl 17 så postas din beställning på måndag 💙 #gyncancer #smycke #tidigupptäckt #morsdag #kunskapräddarliv

1 vecka sedan

Nätverket mot gynekologisk cancer

Nu finns de här godingarna i butiken! Alltså berlocken, inte tulpanerna. Köp senast fredag så postar vi och du hinner få hem din beställning innan Mors Dag nästa söndag! 💙🥰 Vår nya berlock är framtagen av grymma Feministsmeden och finns med eller utan kedja. Du hittar den här www.gyncancer.se/butik
Kolla även in våra fina örhängen när ni ändå är där! 😇🌷

#GYNCancer #smycke #tidigupptäckt #morsdag
... Visa merVisa mindre

Nu finns de här godingarna i butiken! Alltså berlocken, inte tulpanerna. Köp senast fredag så postar vi och du hinner få hem din beställning innan Mors Dag nästa söndag! 💙🥰 Vår nya berlock är framtagen av grymma Feministsmeden och finns med eller utan kedja. Du hittar den här www.gyncancer.se/butik Kolla även in våra fina örhängen när ni ändå är där! 😇🌷 #gyncancer #smycke #tidigupptäckt #morsdag

Kommentera på Facebook

Så vackert ✨

Länk till berlocken med kedja gyncancer.se/produkt/maria-berlock-med-kedja/

Direktlänk till berlocken (utan kedja) gyncancer.se/produkt/maria-berlock/

Load more

Translate »