Author Archive for: ordforande

Socialstyrelsens öppna jämförelser

Nu har Socialstyrelsens öppna jämförelser av äggstockscancer (femårs överlevnad per Landsting) och deltagande i cellprovtagning presenterats. Stora delar av rapporten ägnas åt rapporter om förlossningar och andra gynekologiska behandlingar än cancer. På sid 85 hittar du information om äggstockscancer och på sid 88 statistik om deltagande i cellprovtagning per Landsting. Läs rapporten här

Continue Reading

ENGAGe Patientseminarium NICE 2015

ENGAGe Patient Seminar, Nice 24 oktober 2015 Den 24 oktober deltog vi (Barbro Sjölander och Alexandra Andersson) på ENGAGe patientseminarium. ENGAGe (the European Network of Gynaecological Cancer Advocay Groups in Europe) bildades 2012 av ESGO (European Society of Gynaecological Oncology) och ENGAGes mål är bland annat att främja patientgrupper runt om i Europa och hjälpa de att nätverka tillsammans och

Continue Reading

Nytt från ESGO- Henrik Falconer

Henrik Falconer, medlem i vårt advisory board berättade att detta var hans intryck från konferensen ESGO i slutet av oktober (ESGO = En konferens för de yrkesgrupper som arbetar med gynekologi i Europa. Flera tusen deltog) 1. Användningen av sentinel node (att under operation hitta den lymfa som är en s.k portvaktskörtel, om den är frisk behöver man inte ta

Continue Reading

Vad kan göras bättre för patienten mellan misstänkt diagnos och första behandling

Nu eftersöker vi era åsikter, eftersom ni är experter på att vara patienter och/eller närstående. Processledaren för Vägen in till cancervården för RCC (Regionalt Cancercentrum) norr eftersöker era upplevelser av vården och vad ni som patient tyckt fungerat bra vs mindre bra. Hon önskar att ert fokus ska vara på den delen av vårdkedjan som handlar om den tiden från

Continue Reading

Kommer du inte fram på telefon till vårdgivare Cancervården i Stockholm?

1-15 november genomför vi tillsammans med alla patientföreningar i Stockholm en kampanj. Många föreningar anser att framkomligheten på telefon under telefontid är mycket dålig eller att man får ett löfte att bli uppringd men ingen ringer tillbaka. Vi får inget gehör för våra synpunkter varken hos sjukhusledning eller politiker. Vi vill därför visa på hur det verkligen ser ut genom

Continue Reading

Borderlinetumörer

Vi har fått flera frågor om vad en borderlinetumör är och hur den behandlas. I Vårdprogrammet förÄggstockscancer (Ovarialcancer) finns följande text: Borderlinetumörer I äggstocken kan det uppträda icke-invasiva tumörer, så kallade borderlinetumörer. De har epitelialt ursprung och samma histologi som ovarialcancer, men en låg malign potential. Borderlinetumörer utgör 15–20 % av de primära epiteliala ovarialtumörerna. Omkring 55 % är av

Continue Reading

Ny svensk studie som visar vad livmoderhalscancer kostar vårt svenska samhälle

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE visar forskarna på att samhällets kostnader för livmoderhalscancer och kondylom årligen uppgår till över 1 miljard kronor. Med HPV vaccineringen av flickor kommer antalet cellförändringar och livmoderhalscancer minska dramatiskt i framtiden och därav leda till minskade kostnader för behandling. Vidare kommer övriga HPV relaterade cancer sjukdomar; penis, anal, vagina,  vulva, tonsill och tungbascancer minska med HPV vaccineringen och ge

Continue Reading

Fler tider utanför arbetstid krävs för att få fler att gå på cellprovtagningar

Den 26 maj publicerades en forskningsstudie publicerad av Ellinor Östensson som visade på behovet av ökad flexibilitet i screening programmet och ökad kännedom om HPV i den vetenskapliga tidskriften PLOS one. I Stockholm, bland 1 500 kvinnor undersöktes kostnader för tid och resa i samband med ett besök för cellprov, kännedom om HPV och deltagande i screeningen. Av alla kvinnor

Continue Reading

Vår nya webshop

Nu har vi premiär för vår webshop! Spana gärna in våra nya fina plexiglassmycken som är speciellt framtagna för oss i samarbete med Engström Design. De finns i färgerna benvitt, svart och teal (på bilden). Genom att köpa och bära våra smycken stödjer du vår verksamhet, tar ställning mot gynekologisk cancer och bidrar till vår kamp att besegra den.

Continue Reading

Vulvacancer

Nu har vi uppdaterat vår text om vulvacancer. Vi vill också informera om att RCC i samverkan nu bestämt att skicka ut en remiss till Landstingen om s.k nivåstrukturering av  vulvacancer. Deras förslag är att vulvacancer ska behandlas på minst tre universitetssjukhus men högst fyra. Behandlingen av vulvacancer anses vara komplex och resurskrävande och behandlas på för många enheter idag.

Continue Reading

Almedalen 2015

Nu åker jag till Almedalen. Hoppas kunna rapportera både här på hemsidan och på Facebook om mina upplevelser. Idag tänkte jag fokusera på e-hälsa. Det tror jag mycket på. I Uppsala kan man redan nu se sina egna journaler på nätet och i Stockholm kommer det att börja provas snart. Tänk att i lugn och ro inför sina sjukhusbesök kunna

Continue Reading

Nya screeningprogrammet nu publicerat

Nu har Socialstyrelsen publicerat det nya screeningprogrammet som vi var med och initierade. Under hösten/vintern kommer nu ett nationellt vårdprogram tas fram. Där kommer man att fastslå hur cellprovtagningarna ska göras i alla landsting. När det nationella vårdprogrammet sedan sjösätts är den stora fördelen att alla kommer att göra lika samtidigt. Vi fick inte med alla synpunkter vi hade i

Continue Reading

Behovet av ökad flexibilitet för kvinnor som tar sina cellprover

Den 26 maj publicerades en forskningsstudie som visade på behovet av ökad flexibilitet i screening programmet och ökad kännedom om HPV i den vetenskapliga tidskriften PLOS one. I Stockholm, bland 1 500 kvinnor undersöktes kostnader för tid och resa i samband med ett besök för cellprov, kännedom om HPV och deltagande i screeningen. Av alla kvinnor i studien svarade omkring

Continue Reading

Broschyr om kliniska försök

Idag är det International Clinical Trials Day. Vi är aktiva i ett Europeiskt nätverk av patientorganisationer ENGAGe. Där har vi tillsammans med europeiska gynekologer tagit fram en broschyr om kliniska försök. Vad är ett  kliniskt försök – en guide för patienter och anhöriga. Guiden finns tyvärr bara på engelska Du hittar den här  Forskning är otroligt viktigt för att utveckla

Continue Reading

Gynekologisk cancer i siffror

Gynekologisk cancer i siffror. Nu kan vi se statistik på nätet om de vanligaste gynekologiska cancersjukdomarna. Ett långt samarbete mellan oss, Gynsam och professionen gör att vi nu kan se vissa fakta om dessa sjukdomar. Statistiken kommer successivt att förbättras när alla läkare verkligen rapporterar in i systemet – Vårt mål är att redovisningen ska vara öppen och tillgänglig och

Continue Reading

Ny styrelse

Vid stämman i april valdes in tre nya styrelseledamöter. Anders Östberg, Therese Lindé och Ellinor Östensson. De kommer att tillföra styrelsen kompetens och arbetskraft för att vi ska klara av allt vi vill göra för att minska dödligheten i gynekologisk cancer. Vår styrelse har nu en bred kompetens om både hur det är att vara sjuk i gynekologisk cancer och hur

Continue Reading

World Ovarian cancer day

Idag uppmärksammar många organisationer världen över äggstockscancer. Allt för att göra äggstockscancer mer känt, att få kvinnor att känna igen symtomen och att samla in mer pengar till forskning. Idag har vi därför via en kampanj på Facebook nått många, många tusen kvinnor. Känner du inte till symtomen titta på filmen som finns här på vår första sida. Hjälp oss

Continue Reading

Ny hjälp vid livmoderhalscancer

En ny behandlingsmöjlighet mot livmoderhalscancer öppnar sig efter att EU-kommissionen nu godkänt Avastin, bevacizumabm för den indikationen. Godkännandet gäller för behandling av svårbehandlad eller metastaserande cancer samt vid recidiv. Läkemedlet ska ges tillsammans med kemoterapibehandling till de patienter som inte kan använda kemoterapi med platinapreparat. Läs mer

Continue Reading

Jag bär Teal

Anna Ingermarsdotter Wängdahl är en kvinna att lägga på minnet. De vackra armbanden i teal med antingen en Hope-berlock eller texten TEALSAMMANS pärlar Anna, hon pärlar som terapi och skänker all vinst till cancerforskning. En otrolig kvinna och energiknippe, som förutom sin egen cancer kämpar för framtidens cancervård och forskning. Anna har ställt upp på en intervju där hon

Continue Reading

Fertilitetsbevarande åtgärder i syfte att öka chanserna att få barn efter cancerbehandling 

Kenny Rodriguez-Wallberg, Docent, överläkare, Reproduktionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset och Avdelningen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet (foto Anders Norderman) Infertilitet efter cancerbehandling är en känd orsak till försämrad livskvalitet. I en del fall, beroende på hur pass tidigt cancersjukdomen upptäcks, är det möjligt att genomföra fertilitetsbevarande åtgärder. Dessa åtgärder planeras och genomförs akut, oftast innan behandlingen av den maligna sjukdomen startas.

Continue Reading

Att bli mamma utan egen livmoder

Pernilla Dahm-Kähler, överläkare, och Mats Brännström, överläkare och professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Livmoderinfertilitet innebär att en kvinna i fertil ålder har en defekt eller saknad livmoder, t.ex. på grund av bortoperation av livmodern vid gynekologisk cancer. Bara i Sverige finns det mellan 2 000 och 3 000 kvinnor som är barnlösa på grund av livmoderinfertilitet. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan

Continue Reading

Cellprovstagning inom Stockholm – hur arbetar man där och vad kommer framöver

Cellprovtagningen i Stockholm har i många år letts av en engagerad barnmorska Agneta Carlsten Thor. Ansvarig för alla screening program inom RCC Stockholm Gotland är Sven Törnberg Stockholm har ett väloljat maskineri där kallelser skickas ut från en central administration på RCC Stockholm Gotland. Denna typ av central administration finns inte i övriga landet. Agneta räknar ut behovet av

Continue Reading

En sida där anhöriga får ta plats

www.naracancer.se Alla känslor är tillåtna. naracancer.se är en sida värd att besöka! I överlag slås jag av hur många olika informationssätt sidan har valt att använda sig av. Det finns skriftlig information, filmer men även forum där besökaren får tala med någon annan som befinner sig i en liknande situation. Informationen som finns på sidan är mångsidig, till exempel finns

Continue Reading

Gyncancerdagen Stockholm – Program

Årets Gyncancerdag sätter fokus på framtiden – och belyser nyheter inom både cancerprevention och cancerbehandling. Vi tittar också närmare på det senaste inom cancerforskningen. Målet med Gyncancerdagen är att sprida kunskap om vikten av prevention. Det kan handla om att gå på de provtagningar man kallas till, att vaccinera sina barn och att sköta sin kropp. Genom Gyncancerdagen vill vi

Continue Reading

Inläggsarkiv

Bli medlem enkelt och kostnadsfritt!

Som medlem visar du att du delar delar vår vision att ”Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer”. Bli medlem idag och hjälp oss i kampen. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. Som medlem får du vårt elektroniska Nyhetsbrev.

 Ta symtom på allvar!

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ESMO congress 2020 går av stapeln denna helg och givetvis är vi med och bevakar nyheter kring gynekologisk cancer. 💪❤️ Upplägget är annorlunda i år med en digital kongress, det finns en hel del spännande nyheter kring gynekologisk cancer men tyvärr inte i den utsträckning vi hade velat se. ... Visa merVisa mindre

ESMO congress 2020 går av stapeln denna helg och givetvis är vi med och bevakar nyheter kring gynekologisk cancer. 💪❤️ Upplägget är annorlunda i år med en digital kongress, det finns en hel del spännande nyheter kring gynekologisk cancer men tyvärr inte i den utsträckning vi hade velat se.

Kommentera på Facebook

Och givetvis ska alla se att vi representerar Sverige 😂😍❤️💪 /Alexandra

Load more

Translate »