Brev RCC i samverkan nivåstrukturering cervix screening

 

Detta är det brev vi skrev i augusti 2017 till RCC i samverkan för att betona vikten av att delar av screeningprogrammet cervix nivåstruktureras

Brev RCC i samverkan – regional nivåstrukturering cervixcancer