Aktuellt

Vi var på Dagens Medicins rådslag "Hur ska vi gå i mål med cancerstrategin"

Hur ska vi gå i mål med cancerstrategin?  Ur programmet för Dagens Medicins rådslag “Hur ska vi gå i mål med cancerstrategin?”  I början av november var det dags för Dagens Medicins rådslag angående cancerstrategin och vi var naturligtvis på plats tillsammans med vårdpersonal, politiker samt patientföreningar. Det var många som deltog i diskussionerna under dagen. Främst hade de flesta åsikter

Continue Reading

Läst i pressen och på webbar i november

Den här månaden så har debatten gått höga i Skåne inför regionens sjukvårdsbudget som ska klubbas den här veckan Vi kan också se i Socialstyrelsens öppna jämförelser som publicerats i veckan att inte så mycket hänt när det gäller gynekologisk cellprovskontroll för kvinnor. Andelen som går när de blir kallade har i stort sett varit konstant de 10 senaste åren

Continue Reading

Ny representant för nätverket i RCC Syd

Ann-Christin Andersson är Nätverket mot gynekologisk cancers representant i RCC Syd. Ann-Christin har tyvärr en gedigen erfarenhet av sjukdomar inom vårt område. Hon har både haft livmoderhalscancer, borderline tumör på äggstockarna och bröstcancer. Hennes erfarenheter från den fragmenterade vård där den enskilde läkaren vill väl men alla överlämningar inte fungerar kan hon nu använda i sitt påverkansarbete. Inom RCC Syd har man tagit fram

Continue Reading

Vi var på Dagens Medicins "Så får vi koll på diagnostiken i sjukvården"

Vi bevakade Dagens Medicins seminarium “Så får vi koll på diagnostiken i sjukvården”. Vi var faktiskt den enda patientorganisationen där vilket vi tycker var synd. Frågan om bristen på patologer berör ju de flesta. Som patientförening kan man bli väldigt frustrerad. Det går så sakta!!! Bristen på patologer ger för patienten både långa väntetider på provsvar och bristande kvalitet. Varför tar

Continue Reading

Läst i pressen och på webbar i oktober

Denna månad har det bl.a skrivits om olika sätt att förbättra det förebyggande arbetet mot livmoderhalscancer. Debatten om tillgången på de nya dyra cancerläkemedlen fortsätter och Stockholm – Gotland RCC är nu i full gång med att skriva sin cancerplan. I Uppsala avråder  en utredare Lansdstinget från att upphandla den så kallade Sugarbaker metoden för cancer spridd till bukhinnan från

Continue Reading

Läst i pressen i september

Följande intressanta klipp har vi bl.a hittat under september månad.Nytt nationellt vårdprogram för äggstockscancer, vi måste våga prata om gyncancer Om livmoderhalscancer Cancer kan upptäckas tidigare Landstingen i Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland har enats om ett gemensamt vårdprogram och en ny laboratoriemetod för att upptäcka och förebygga livmoderhalscancer. – Det är den enskilt största förändringen i arbetet mot livmoderhalscancer

Continue Reading

Nyhetsbrev 4

Nyhetsbrev nr 4, 27 september 2012 Äntligen är det höst och vi får kura ihop oss framför brasan. Och återvända till vår uppgift som bevakare av hur kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer behandlas runt om i Sverige. Och det arbetet tar egentligen aldrig slut. Vi får rapporter från patienter med både ris och ros. Och

Continue Reading

Ställ dina frågor till barnmorskan här!

Innan du ställer frågan till barnmorskan läs tidigare ställda frågor här  så hittar du kanske svaret . Hittar du inte svaret på din fråga kan du ställa din fråga här Anna svarar inte varje dag på frågor utan det kan ta drygt en vecka innan du får svar Vill du veta något om vad vi gör i Nätverket mot gynekologisk cancer,

Continue Reading

Finns det någon ursäkt?

”Finns det någon ursäkt?” är en film som tar upp vanliga frågor och funderingar kring cellprovstagning. Syftet med filmen är att få bort vanliga fördomar vad gäller cellprovstagning och på så sätt få fler att gå på sina provtagningar vilket i sin tur minska risken att få livmoderhalscancer. Trots att alla kvinnor mellan 23 och 60 som är folkbokförda i

Continue Reading

Nytt nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Nationella vårdprogrammet för Äggstockscancer är det första i sitt slag i Sverige. Det ska fungera som ett ”paraplyprogram” med principer för handläggning och behandling av äggstockscancer (ovarialcancer) baserat på bästa möjliga evidens. Denna första utgåva omfattar enbart epitelial ovarialcancer, som är den gynekologiska cancersjukdom som har högst dödlighet i västvärlden. Tillämpningen av behandlingprinciperna kan variera regionalt och regleras i förekommande

Continue Reading

Läst i pressen juli/aug

Pressklipp juli/augusti Debattartiklar ”Ojämlik behandling av cancersjuka i Sverige” Nationella riktlinjer behövs. Alltför många instanser ska säga sitt innan nya cancermediciner godkänns i Sverige. Det leder till en vård med stora regionala skillnader…….. http://www.dn.se/debatt/ojamlik-behandling-av-cancersjuka-i-sverige Vi ska bli bättre på att samordna cancervård Samhället måste kunna sätta en gräns för hur mycket det får kosta att förlänga ett liv. Det

Continue Reading

Vi har varit i Almedalen

Barbro, Ulrika och jag åkte till Gotland för att medverka vid Nätverket mot Cancers seminarium och vid Solskolan. Och så klart för att springa runt på massor av spännande seminarier. En snabb sammanfattning av vad vi fick lära oss kommer här: Vi var på Myndigheten för vårdanalys seminarium om patientfokuserad vård.” Varför lyssnar inte vården på patienten så kan vi

Continue Reading

Läst i pressen i juni

Pressklipp juni 2012 Skrivet i pressen och på relevanta hemsidor under juni månad om HPV –vaccineringen och olika insatser för att förebygga livmoderhalscancer. En artikel visar hur svårt Landstingen har att finansiera de nya läkemedel som nu kommer inom cancerområdet. Det finns också en debattartikel om cancerrehabilitering. HPV–vaccinering Pressen fortsätter att rapportera om att en stor del av flickorna väljer

Continue Reading

Tillsammans mot cancer!!! Maila din politiker

Upprop Tillgång till riktad cancerbehandling ger tid för liv Vi vill att regeringen och riksdagen tar ett nationellt ansvar för att se till att det finns resurser till riktad cancerbehandling. Det handlar både om tillgång till målsökande läkemedel och en individuellt anpassad behandling för varje cancerpatient. Nationella riktlinjer för cancervården har inneburit en bättre samordning i landet i

Continue Reading

Intressanta artiklar under maj

Skrivit i pressen och på relevanta hemsidor under maj månad om HPV –vaccineringen, olika insatser för att förebygga livmoderhalscancer , felaktiga svar på cellprov, klartecken för transplantation av livmoder och ett stort norskt pris till svensk kirurg för bl.a utveckling av metod för operation av gynekologisk cancer.   HPV VACCINATIONSPROGRAMMET Många har vaccinerat sig http://www.laholmstidning.se/article/20120504/HALMSTAD/705049932/1295/-/manga-har-vaccinerat-sig Det går riktigt bra i

Continue Reading

Andelen kvinnor som deltar i gynekologiska cellprovskontroller ökar något

Det Nationella Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cellprovskontroll vid Karolinska Universitetssjukhuset har i sin årsrapport sammanställt information om 1.6 miljoner cellprover, ca 90% av alla cellprover som togs i hela Sverige under 2007 till 2009. Läget är i stort oförändrat under perioden, men tendenser till förbättringar ses. Andelen kvinnor i befolkningen som deltar har ökat från 78% till 79%. Ökningar i deltagande

Continue Reading

Ovarian Cancer think tank möte i Berlin

Smög iväg från sovande ungar i morse och flög till Berlin för att träffa internationella syster organisationer. Roche arrangerar ett möte för patientorganisationer med äggstockscancer som fokus, för att vi ska ha möjlighet att utbyta idéer, dela kunskap och utvecklas tillsammans. Allt för att skapa mer medvetenhet kring äggstockscancer runt om i världen. Förra gången jag träffade Birthe från Danmark,

Continue Reading

Trevlig rapport på Cancerfondens blogg om Gyncancerdagen

Gyncancerdagen synliggjorde den tysta sjukdomen Igår arrangerades den första Gyncancerdagen någonsin av Nätverket mot gynekologisk cancer, med stöd av bland annat Cancerfonden. Seminariet hölls på Södra Teatern i Stockholm och innehöll många intressanta ämnen som ledde till bra och livliga diskussioner. Nätverkets ordförande, Thérèse Kärrman, var klädd i chockrosa topp som säljs till förmån för Nätverket mot gyncancers verksamhet. Med glödande engagemang

Continue Reading

Pressklipp om HPV vaccinering, cellprovtagning och Gyncancerdagen under april

Vaccination mot HPV Artiklarna om för eller emot HPV vaccinering fortsätter i pressen och på bloggar. Det här är något av de senaste som skrivits: Ytterligare argument för att vaccinera pojkar mot HPV Det har länge varit känt att vissa typer av HPV kan leda till livmoderhalscancer. Men det finns också ett samband mellan HPV-virus och vulva- och vaginacancer, …

Continue Reading

April månad slut

Nu är april slut. Pang sa det, som var våren här, även om helgen lovar sämre väder. April var fylld av aktiviteter för att sprida kunskap och informationer om gynekologisk cancer. Nu laddar vi om inför nästa år 🙂 Men först ska vi till Berlin och träffa internationella syster organisationer som är inriktade på just äggstockscancer. Vi ska på Think

Continue Reading

Uppföljning av HPV-vaccineringen

Övervakning av HPV-vaccination För att mäta effekten av HPV-vaccinationsprogrammet har Smittskyddsinstitutet nu gjort en plan för hur programmet ska följas upp. Alla flickor mellan elva och tolv år erbjuds gratis vaccin mot livmoderhalscancer. Uppföljningen innehåller många olika typer av studier och ställer nya krav på hur en vaccinationsövervakning ska gå till. Humant papillomvirus (HPV) är ett virus som kan orsaka

Continue Reading

Gyncancerdagen – så här var det.

GYNCANCERDAGEN på Södra Teatern 16/4-2012 Drygt 100 personer kom för att lyssna på hur man arbetar med, forskar om gynekologisk cancer och vad vi själva kan göra för att upptäcka den i tid. Gynekologisk hälsa Gunnell Lindell Sektionschef Malign gynekologi KS gav oss siffror på insjuknande i gynekologisk cancer. 2900 blir sjuka varje år, en siffra vi själva kan

Continue Reading

Ta symptom på allvar – sök hjälp i tid.

Med en fantastiskt massa krafter, vilja och engagemang, har vi gjort en film för att uppmärksamma symtomen av äggstockscancer. Den tysta cancern har diffusa symtom och ett smygande förlopp, men det går att vara uppmärksam på dom. Är du svullen i magen? Har du ont i magen ofta? Behöver du kissa ofta? Har du ingen aptit? Tala med din husläkare,

Continue Reading

Har du frågor om äggstockcancer?

En broschyr för dig som vill veta mer om äggstockscancer • Äggstockscancer • Behandling • Tala med sjukvårdspersonalen Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om äggstockscancer eller har frågor om sjukdomen. Att ha kunskap om sin sjukdom och behandling gör det lättare att ta del i viktiga frågor och beslut som kan behöva fattas framöver. I

Continue Reading

Möte i Nätverket mot Cancer

Vi är medlemmar i Nätverket mot Cancer www.natverketmotcancer.se  vilka driver frågor som är gemensamma för många patientföreningar. På det senaste mötet diskuterade vi aktiviteter i Almedalen. Nätverket mot cancer i kommer att finnas på plats i Almedalen även sommaren 2012 för att lyfta upp viktiga frågor inom cancervården. Den 3 juli, klockan 11.15-13.00, kommer Nätverket att arrangera ett seminarium. Plats: Sigyn.

Continue Reading

Kvinnor och cancer, vardagen efter cancer!

Världscancerdagen närmar sig med stormsteg och på lördag den 4 februari arrangerar Nätverket mot Cancer återigen årets viktigaste cancer dag på Berns. Vi kommer diskutera allsköns cancerfrågor med patienten i fokus tillsammans med patienter, vårdpersonal, läkare och politiker. Nytt för i år är de workshops s0m inleder dagen där vi i mindre grupper diskuterar stora frågor. Vi i Nätverket mot

Continue Reading

Vi har haft extra föreningsstämma

Idag har vi haft extra föreningsstämma här ute i snötäckta Storängen. Vi har fått tacka av vår gamla styrelse och valt in en ny. Det var härligt att se Katarina och Gerd, tidigare ordförande och den oersättliga kassören som i så många år tillsammans kämpad på med Nätverket och med tidigare föreningar. Barbro Sjölander som är ny i styrelsen från

Continue Reading

Engagemang på Pontus!

Vi fick chansen idag att tala inför nätverket Do Good på Pontus. Ebba von Sydow och Joanna Sundström har startat nätverket Do Good för att kvinnor i deras närhet enkelt ska komma i kontakt med ideella föreningar och bli inspirerade till engagemang. De håller till i källaren på Pontus som är en fantastisk intim plats och perfekt för personliga möten.

Continue Reading

Vårdhundarna bredvid oss på stämman var poulära

Det blir vanligare och vanligare med hundar i vården. Vi har tyvärr svårt att möta efterfrågan på hundarna. Det behövs fler hundar än vad vi hinner med att utbilda, säger Øystein Johannesson, sjukgymnast och hundtränare – Det ställs oerhört stora krav på vårdhundar. De måste kunna vistas i en stökig miljö med många personer. En del dementa som man jobbar

Continue Reading

Domen överklagas men vaccinering kan sätta igång ändå

GSK överklagar förvaltningsrättens dom men väljer att inte blockera de landsting som satt igång med direktupphandling i väntan på kammarrättens beslut. Fortsättning följer i denna vaccinupphandlings härva. – Trots överklagandet så är vi ändå nöjda med att vi nu så snabbt som möjligt kan starta processen med att börja vaccinationerna, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges

Continue Reading

Medicinska Riksstämman 2011

Vilken kanondag!  Det har vimlat med folk i montern! Gynekologer, onkologer och allmänläkare har besökt oss och talat om behovet av att sprida mer kunskap om äggstockscancer. Våra fantastiska volontärer har dragit in 140 nya medlemmar!! Läs den siffran igen, 140 personer som fått lära sig symtomen på äggstockscancer och som skrivit upp sig för att lära sig mer. 140

Continue Reading

Vaccinera pojkar också!

Pojkar bör också vaccineras mot HPV! Fler höjer rösten för att även pojkar bör vaccineras. Joachim Dillner, professor på Karolinska institutet, visade siffror under ett kunskapseminarium om HPV på Cancerfonden som bekräftade att om pojkar ingår i vaccinationsprogrammet så finns det chans att utrota HPV i Sverige. Vaccinera båda könen Vaccinerar man båda könen och får en täckning på 70

Continue Reading

Alexandra ryter till!

Ett förslag till ny lagstiftning mot diskriminering riskerar att just bidra till ökad diskriminering på grund av ålder. I förslagen finns en skrivning där klartecken ges för att inte kalla äldre kvinnor till mammografi-screening med hänvisning till ålder. Detta riskerar att bli ett ödesdigert prejudikat, skriver Alexandra Charles och Margó Ingvardsson. Hur är det möjligt att en utredning med uppgift

Continue Reading

Barncancerfonden ger hopp!

Syftet är att nå den yngre målgruppen, som idag ger mindre till välgörenhet. Tanken är att du via sociala medier som exempelvis Facebook, ger en gåvor till dina vänner där en del av köpsumman går direkt till barncancerfonden. – Det är två gåvor i en. När du ger bort en Give Hope-märkt gåva till någon du bryr dig om skänker

Continue Reading

Screening av äggstockscancer

Ett steg på vägen mot screening av äggstockscancer Äggstockscancer går helt klart att bota, bara tumören upptäcks i tid. Men det är just det som är problemet – att hitta den i tid. Symtomen är ofta diffusa och risken är stor att cancern redan hunnit sprida sig när man känner av den. En tillförlitlig metod för screening skulle drastiskt minska

Continue Reading

Äntligen dags för vaccinering!

Domen från förvaltningsrätten banar väg för vaccinering Snart kan det vara fritt fram för vaccination med Gardasil mot livmoderhalscancer. Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag beslutat att landstingens upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer, så kallat HPV- vaccin, genomfördes korrekt. Socialstyrelsen har beslutat att HPV-vaccin, vaccin mot livmoderhalscancer, ska erbjudas gratis till alla flickor i årskurs 5 och 6. Dessutom rekommenderar

Continue Reading

Inläggsarkiv

Bli medlem enkelt och kostnadsfritt!

Som medlem visar du att du delar delar vår vision att ”Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer”. Bli medlem idag och hjälp oss i kampen. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. Som medlem får du vårt elektroniska Nyhetsbrev.

 Ta symtom på allvar!

Facebook

Danska ambassaden hade bjudit in politiker, tjänstemän, professionen och patientföreträdare för en disskusion om cancervården i Danmark och Sverige. I Danmark pratar man om den ojämlikhet som syns i canceröverlevnaden kopplat till utbildningsnivå, inkomst m m. Det borde vara så i Sverige också. Danskarna är också bättre på kliniska studier. Men Sverige är bättre på multidiciplinära konferenser och har bättre kvalitetsregister. Båda länderna vill samarbeta mer för att förbättra cancervården i sina respektive länder. ... Visa merVisa mindre

Danska ambassaden hade bjudit in politiker, tjänstemän, professionen och patientföreträdare för en disskusion om cancervården i Danmark och Sverige. I Danmark pratar man om den ojämlikhet som syns i canceröverlevnaden kopplat till utbildningsnivå, inkomst m m. Det borde vara så i Sverige också. Danskarna är också bättre på kliniska studier. Men Sverige är bättre på multidiciplinära konferenser och har bättre kvalitetsregister. Båda länderna vill samarbeta mer för att förbättra cancervården i sina respektive länder.

Translate »