Aktuellt

Tillsammans mot cancer!!! Maila din politiker

Upprop Tillgång till riktad cancerbehandling ger tid för liv Vi vill att regeringen och riksdagen tar ett nationellt ansvar för att se till att det finns resurser till riktad cancerbehandling. Det handlar både om tillgång till målsökande läkemedel och en individuellt anpassad behandling för varje cancerpatient. Nationella riktlinjer för cancervården har inneburit en bättre samordning i landet i

Continue Reading

Intressanta artiklar under maj

Skrivit i pressen och på relevanta hemsidor under maj månad om HPV –vaccineringen, olika insatser för att förebygga livmoderhalscancer , felaktiga svar på cellprov, klartecken för transplantation av livmoder och ett stort norskt pris till svensk kirurg för bl.a utveckling av metod för operation av gynekologisk cancer.   HPV VACCINATIONSPROGRAMMET Många har vaccinerat sig http://www.laholmstidning.se/article/20120504/HALMSTAD/705049932/1295/-/manga-har-vaccinerat-sig Det går riktigt bra i

Continue Reading

Andelen kvinnor som deltar i gynekologiska cellprovskontroller ökar något

Det Nationella Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cellprovskontroll vid Karolinska Universitetssjukhuset har i sin årsrapport sammanställt information om 1.6 miljoner cellprover, ca 90% av alla cellprover som togs i hela Sverige under 2007 till 2009. Läget är i stort oförändrat under perioden, men tendenser till förbättringar ses. Andelen kvinnor i befolkningen som deltar har ökat från 78% till 79%. Ökningar i deltagande

Continue Reading

Ovarian Cancer think tank möte i Berlin

Smög iväg från sovande ungar i morse och flög till Berlin för att träffa internationella syster organisationer. Roche arrangerar ett möte för patientorganisationer med äggstockscancer som fokus, för att vi ska ha möjlighet att utbyta idéer, dela kunskap och utvecklas tillsammans. Allt för att skapa mer medvetenhet kring äggstockscancer runt om i världen. Förra gången jag träffade Birthe från Danmark,

Continue Reading

Trevlig rapport på Cancerfondens blogg om Gyncancerdagen

Gyncancerdagen synliggjorde den tysta sjukdomen Igår arrangerades den första Gyncancerdagen någonsin av Nätverket mot gynekologisk cancer, med stöd av bland annat Cancerfonden. Seminariet hölls på Södra Teatern i Stockholm och innehöll många intressanta ämnen som ledde till bra och livliga diskussioner. Nätverkets ordförande, Thérèse Kärrman, var klädd i chockrosa topp som säljs till förmån för Nätverket mot gyncancers verksamhet. Med glödande engagemang

Continue Reading

Pressklipp om HPV vaccinering, cellprovtagning och Gyncancerdagen under april

Vaccination mot HPV Artiklarna om för eller emot HPV vaccinering fortsätter i pressen och på bloggar. Det här är något av de senaste som skrivits: Ytterligare argument för att vaccinera pojkar mot HPV Det har länge varit känt att vissa typer av HPV kan leda till livmoderhalscancer. Men det finns också ett samband mellan HPV-virus och vulva- och vaginacancer, …

Continue Reading

April månad slut

Nu är april slut. Pang sa det, som var våren här, även om helgen lovar sämre väder. April var fylld av aktiviteter för att sprida kunskap och informationer om gynekologisk cancer. Nu laddar vi om inför nästa år 🙂 Men först ska vi till Berlin och träffa internationella syster organisationer som är inriktade på just äggstockscancer. Vi ska på Think

Continue Reading

Uppföljning av HPV-vaccineringen

Övervakning av HPV-vaccination För att mäta effekten av HPV-vaccinationsprogrammet har Smittskyddsinstitutet nu gjort en plan för hur programmet ska följas upp. Alla flickor mellan elva och tolv år erbjuds gratis vaccin mot livmoderhalscancer. Uppföljningen innehåller många olika typer av studier och ställer nya krav på hur en vaccinationsövervakning ska gå till. Humant papillomvirus (HPV) är ett virus som kan orsaka

Continue Reading

Gyncancerdagen – så här var det.

GYNCANCERDAGEN på Södra Teatern 16/4-2012 Drygt 100 personer kom för att lyssna på hur man arbetar med, forskar om gynekologisk cancer och vad vi själva kan göra för att upptäcka den i tid. Gynekologisk hälsa Gunnell Lindell Sektionschef Malign gynekologi KS gav oss siffror på insjuknande i gynekologisk cancer. 2900 blir sjuka varje år, en siffra vi själva kan

Continue Reading

Ta symptom på allvar – sök hjälp i tid.

Med en fantastiskt massa krafter, vilja och engagemang, har vi gjort en film för att uppmärksamma symtomen av äggstockscancer. Den tysta cancern har diffusa symtom och ett smygande förlopp, men det går att vara uppmärksam på dom. Är du svullen i magen? Har du ont i magen ofta? Behöver du kissa ofta? Har du ingen aptit? Tala med din husläkare,

Continue Reading

Har du frågor om äggstockcancer?

En broschyr för dig som vill veta mer om äggstockscancer • Äggstockscancer • Behandling • Tala med sjukvårdspersonalen Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om äggstockscancer eller har frågor om sjukdomen. Att ha kunskap om sin sjukdom och behandling gör det lättare att ta del i viktiga frågor och beslut som kan behöva fattas framöver. I

Continue Reading

Möte i Nätverket mot Cancer

Vi är medlemmar i Nätverket mot Cancer www.natverketmotcancer.se  vilka driver frågor som är gemensamma för många patientföreningar. På det senaste mötet diskuterade vi aktiviteter i Almedalen. Nätverket mot cancer i kommer att finnas på plats i Almedalen även sommaren 2012 för att lyfta upp viktiga frågor inom cancervården. Den 3 juli, klockan 11.15-13.00, kommer Nätverket att arrangera ett seminarium. Plats: Sigyn.

Continue Reading

Kvinnor och cancer, vardagen efter cancer!

Världscancerdagen närmar sig med stormsteg och på lördag den 4 februari arrangerar Nätverket mot Cancer återigen årets viktigaste cancer dag på Berns. Vi kommer diskutera allsköns cancerfrågor med patienten i fokus tillsammans med patienter, vårdpersonal, läkare och politiker. Nytt för i år är de workshops s0m inleder dagen där vi i mindre grupper diskuterar stora frågor. Vi i Nätverket mot

Continue Reading

Vi har haft extra föreningsstämma

Idag har vi haft extra föreningsstämma här ute i snötäckta Storängen. Vi har fått tacka av vår gamla styrelse och valt in en ny. Det var härligt att se Katarina och Gerd, tidigare ordförande och den oersättliga kassören som i så många år tillsammans kämpad på med Nätverket och med tidigare föreningar. Barbro Sjölander som är ny i styrelsen från

Continue Reading

Engagemang på Pontus!

Vi fick chansen idag att tala inför nätverket Do Good på Pontus. Ebba von Sydow och Joanna Sundström har startat nätverket Do Good för att kvinnor i deras närhet enkelt ska komma i kontakt med ideella föreningar och bli inspirerade till engagemang. De håller till i källaren på Pontus som är en fantastisk intim plats och perfekt för personliga möten.

Continue Reading

Vårdhundarna bredvid oss på stämman var poulära

Det blir vanligare och vanligare med hundar i vården. Vi har tyvärr svårt att möta efterfrågan på hundarna. Det behövs fler hundar än vad vi hinner med att utbilda, säger Øystein Johannesson, sjukgymnast och hundtränare – Det ställs oerhört stora krav på vårdhundar. De måste kunna vistas i en stökig miljö med många personer. En del dementa som man jobbar

Continue Reading

Domen överklagas men vaccinering kan sätta igång ändå

GSK överklagar förvaltningsrättens dom men väljer att inte blockera de landsting som satt igång med direktupphandling i väntan på kammarrättens beslut. Fortsättning följer i denna vaccinupphandlings härva. – Trots överklagandet så är vi ändå nöjda med att vi nu så snabbt som möjligt kan starta processen med att börja vaccinationerna, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges

Continue Reading

Medicinska Riksstämman 2011

Vilken kanondag!  Det har vimlat med folk i montern! Gynekologer, onkologer och allmänläkare har besökt oss och talat om behovet av att sprida mer kunskap om äggstockscancer. Våra fantastiska volontärer har dragit in 140 nya medlemmar!! Läs den siffran igen, 140 personer som fått lära sig symtomen på äggstockscancer och som skrivit upp sig för att lära sig mer. 140

Continue Reading

Vaccinera pojkar också!

Pojkar bör också vaccineras mot HPV! Fler höjer rösten för att även pojkar bör vaccineras. Joachim Dillner, professor på Karolinska institutet, visade siffror under ett kunskapseminarium om HPV på Cancerfonden som bekräftade att om pojkar ingår i vaccinationsprogrammet så finns det chans att utrota HPV i Sverige. Vaccinera båda könen Vaccinerar man båda könen och får en täckning på 70

Continue Reading

Alexandra ryter till!

Ett förslag till ny lagstiftning mot diskriminering riskerar att just bidra till ökad diskriminering på grund av ålder. I förslagen finns en skrivning där klartecken ges för att inte kalla äldre kvinnor till mammografi-screening med hänvisning till ålder. Detta riskerar att bli ett ödesdigert prejudikat, skriver Alexandra Charles och Margó Ingvardsson. Hur är det möjligt att en utredning med uppgift

Continue Reading

Barncancerfonden ger hopp!

Syftet är att nå den yngre målgruppen, som idag ger mindre till välgörenhet. Tanken är att du via sociala medier som exempelvis Facebook, ger en gåvor till dina vänner där en del av köpsumman går direkt till barncancerfonden. – Det är två gåvor i en. När du ger bort en Give Hope-märkt gåva till någon du bryr dig om skänker

Continue Reading

Screening av äggstockscancer

Ett steg på vägen mot screening av äggstockscancer Äggstockscancer går helt klart att bota, bara tumören upptäcks i tid. Men det är just det som är problemet – att hitta den i tid. Symtomen är ofta diffusa och risken är stor att cancern redan hunnit sprida sig när man känner av den. En tillförlitlig metod för screening skulle drastiskt minska

Continue Reading

Äntligen dags för vaccinering!

Domen från förvaltningsrätten banar väg för vaccinering Snart kan det vara fritt fram för vaccination med Gardasil mot livmoderhalscancer. Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag beslutat att landstingens upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer, så kallat HPV- vaccin, genomfördes korrekt. Socialstyrelsen har beslutat att HPV-vaccin, vaccin mot livmoderhalscancer, ska erbjudas gratis till alla flickor i årskurs 5 och 6. Dessutom rekommenderar

Continue Reading

IVF-behandling ökar risken för äggstockscancer

Ökad risk för äggstocks–cancer efter IVF-behandling Kvinnor vars äggstockar har stimulerats under IVF-behandling löper dubbelt så hög risk att drabbas av olika äggstocksmaligniteter, inklusive cancer, senare i livet jämfört med kvinnor som inte genomgått IVF-behandling. Det visar en holländsk studie. http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=16899

Continue Reading

Bra vård i Västergötland

Västra Götaland förenklas, förbättras och rehabiliteras! Från RCC Väst läser vi många bra nyheter. Dels genomför regionen tester med att ringa kvinnor som inte dyker upp på cellprovstagningar, och dels skickar de ut hemtester.  Försöket har inte utvärderats ännu men man har funnit redan att antalet som sedan tar sig till ett cellprov ökar. Samma region har inlett ett förenklat

Continue Reading

Jämförelse av cancervården jämförd

Cancervården jämförd över hela landet Den första öppna jämförelsen av cancervården i Sverige släpptes i slutet av augusti. Vi fick bekräftat att kvaliteten av cancervården i hög grad beror på var du bor i Sverige. Väntetider Ett tydligt exempel är väntetiderna. Tiden efter upptäckt äggstockscancer till behandling varierar kraftigt i landet. Över hälften av patienterna fick vänta i en månad

Continue Reading

Intervju med Anna Palmstierna Rädda LIVmodern

Rädda LIV-modern Anna Palmstierna har farit runt med Rädda Livmoder bussen och lyckats fånga nya grupper av kvinnor som tidigare inte gick på cellprovstagningar! Rädda Livmodern blev ett utvecklingsprojekt i under Region Skåne samt samarbete med Nätverket mot livmoderhalscancer, SKL och Cancerfonden och avslutades i och med att Fritt Vårdval infördes då fler aktörer kom att erbjuda cellprovstagningar. Bussen som

Continue Reading

Almedalen 2011

Nätverket i Almedalen Sommaren började på riktigt för mig när jag var i Almedalen. Jag skulle vara moderator i ett seminarium ordnat av Nätverket mot Cancer. Det var packat i Visby och jag var lagom nervös inför uppdraget. Första gången i Almedalen för mig och jag gick runt som ett lyckligt barn. Alla var där, klyschan bekräftades.  Det var allt

Continue Reading

Vi åkte till Milano

På ESGO i Milano ESGO står för European Society of Gynecological Oncology. Det var en omtumlande upplevelse att kastas in denna internationella värld av läkare, vårdpersonal, läkemedelsbolag och patientorganisationer från hela Europa.  Vi var delaktiga i de delar som riktade till just patientorganisationer för att dela kunskaper och erfarenheter med varandra. Gemensamt för oss alla var att vi vill lyfta ”Womens silent

Continue Reading

Länktips!

Här hittar du länkar till nätverk, patientföreningar och intresseorganisationer. Välkommen att tipsa oss om fler sidor! 1.6miljonerklubben För kvinnors hälsa. BIPP – Brukarinflytande och Patientperspektiv Samverkansprojekt mellan Patientföreningar, Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset i Lund och Lunds Unviversitet. Gynsam – Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation Gynsam är en ideell organisation som är religiöst och politiskt obunden. Syftet är att stödja kvinnor med gynekologisk cancer

Continue Reading

Vanliga frågor om vaccinering mot HPV

Om vaccination mot HPV Hur bra skydd får den som vaccinerar mig?
Livmoderhalscancer orsakas till 70 procent av HPV16 och 18. Skydd mot dessa båda virustyper ingår i vaccinerna. Det betyder att vaccination skyddar till 100 procent mot all livmoderhalscancer som orsakas av HPV 16 och 18. Men livmoderhalscancer kan även orsakas av andra virustyper som vaccination inte skyddar mot. Skyddar

Continue Reading

3 tips inför cellprovtagning!

Skydda dig själv! Praktiska tips inför din nästa gynekologiska cellprovskontroll. 1. Lär dig mer om sambandet mellan humant papillomvirus, cellförändringar och livmoderhalscancer. Läs här: Fakta om HPV 2. Gå på de cellprovstagningar som du regelbundet blir kallad till i ditt landsting. 3. Ställ frågor till gynekologen eller barnmorskan om cellprov (cytologprov) och HPV-test för att lära dig mer om hur man kan förebygga

Continue Reading

Ännu bättre cancervård lovar SKL

För nu är en ny överenskommelse klar för 2012 Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen fattade igår beslut om en ny överenskommelse inom ramen för nationella cancerstrategin. Det gemensamma arbetet med att förstärka cancervården fortsätter därmed även nästa år. En del av insatserna i 2012 års överenskommelse är en fortsättning på det arbete som påbörjades i och med 2010 och

Continue Reading

Kallelse till extra föreningsstämma

10 januari 2011 Vi har en extra föreningsstämma med anledning av namnbyte. Vi tackar av vår gamla styrelse och väljer in nya medlemmar. Vill du vara med på stämman, anmäl dig till oss på info@gyncancer.se Du är välkommen att delta och att engagera dig i Nätverket! 10 januari 2011 kl 14:00 – 15.00 Parkvägen 46 Storängen i Nacka Karta

Continue Reading

Nätverket mot Cancer

Vi är en del av Nätverket mot Cancer som är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter. Vi vill att ökade resurser satsas på cancerförebyggande åtgärder! Vi vill få bort orättvisorna inom cancervården! Vi vill stärka

Continue Reading