På denna sida har många under sex år ställt frågor till Fråga barnmorskan.

Anna Palmstierna, vår volontärt arbetande barnmorska , har svarat på alla frågor utom de som kommit de senaste  månaderna. Dessa obesvarade frågor kommer vi att ta bort eftersom vi inte har någon som besvarar dem nu. De tidigare besvarade frågorna kommer att finnas kvar i databasen och vara sökbara. Vi tackar Anna för hennes mångåriga insatser för att sprida kunskap om HPV!

Vill du söka i vår databas så skriv några sökord i fältet nedan så får du upp tidigare ställda frågor och svar i samma ämne

Filter:AlltÖppenLöstStängdUnanswered
ÖppenLinn frågade 3 år ago
2668 views0 answers0 votes
BesvaradeFia frågade 4 år ago
2843 views0 answers0 votes
BesvaradeAnn frågade 4 år ago
3381 views0 answers0 votes
BesvaradeStina frågade 4 år ago
2147 views0 answers0 votes
BesvaradeUlrica frågade 4 år ago
1435 views0 answers0 votes
BesvaradeA frågade 4 år ago
2380 views0 answers0 votes
BesvaradeViktoria frågade 4 år ago
4553 views0 answers0 votes
BesvaradeJosefin Svensson frågade 4 år ago
6734 views0 answers0 votes
BesvaradeAngelica Kristensson frågade 4 år ago
1597 views0 answers0 votes
BesvaradeAnonym frågade 4 år ago
2260 views0 answers0 votes
BesvaradeK frågade 4 år ago
1878 views0 answers0 votes
BesvaradeUlrika frågade 4 år ago
4231 views0 answers0 votes
BesvaradeJessica Svensson frågade 4 år ago
1471 views0 answers0 votes
BesvaradeSusanna frågade 5 år ago
2321 views0 answers0 votes
BesvaradeCornelia frågade 5 år ago
1943 views0 answers0 votes
BesvaradeMaria frågade 5 år ago
5276 views0 answers0 votes
BesvaradeCatarina frågade 5 år ago
2113 views0 answers0 votes
BesvaradeAnonym frågade 5 år ago
1390 views0 answers0 votes
BesvaradeAnonym frågade 5 år ago
1488 views0 answers0 votes
BesvaradeAnonym frågade 5 år ago
1631 views0 answers0 votes
BesvaradeAnonym frågade 5 år ago
1465 views0 answers0 votes
BesvaradeAna frågade 5 år ago
5342 views0 answers0 votes
BesvaradeOrolig frågade 5 år ago
1619 views0 answers0 votes
BesvaradeSofia Olsson frågade 5 år ago
2481 views0 answers0 votes
BesvaradeMaria frågade 5 år ago
2170 views0 answers0 votes
"/> Gyncancer – Fråga barnmorskan

På denna sida har många under sex år ställt frågor till Fråga barnmorskan.

Anna Palmstierna, vår volontärt arbetande barnmorska , har svarat på alla frågor utom de som kommit de senaste  månaderna. Dessa obesvarade frågor kommer vi att ta bort eftersom vi inte har någon som besvarar dem nu. De tidigare besvarade frågorna kommer att finnas kvar i databasen och vara sökbara. Vi tackar Anna för hennes mångåriga insatser för att sprida kunskap om HPV!

Vill du söka i vår databas så skriv några sökord i fältet nedan så får du upp tidigare ställda frågor och svar i samma ämne

Filter:AlltÖppenLöstStängdUnanswered
ÖppenLinn frågade 3 år ago • 
2668 views0 answers0 votes
BesvaradeFia frågade 4 år ago • 
2843 views0 answers0 votes
BesvaradeAnn frågade 4 år ago • 
3381 views0 answers0 votes
BesvaradeStina frågade 4 år ago • 
2147 views0 answers0 votes
BesvaradeUlrica frågade 4 år ago • 
1435 views0 answers0 votes
BesvaradeA frågade 4 år ago • 
2380 views0 answers0 votes
BesvaradeViktoria frågade 4 år ago • 
4553 views0 answers0 votes
BesvaradeJosefin Svensson frågade 4 år ago • 
6734 views0 answers0 votes
BesvaradeAngelica Kristensson frågade 4 år ago • 
1597 views0 answers0 votes
BesvaradeAnonym frågade 4 år ago • 
2260 views0 answers0 votes
BesvaradeK frågade 4 år ago • 
1878 views0 answers0 votes
BesvaradeUlrika frågade 4 år ago • 
4231 views0 answers0 votes
BesvaradeJessica Svensson frågade 4 år ago • 
1471 views0 answers0 votes
BesvaradeSusanna frågade 5 år ago • 
2321 views0 answers0 votes
BesvaradeCornelia frågade 5 år ago • 
1943 views0 answers0 votes
BesvaradeMaria frågade 5 år ago • 
5276 views0 answers0 votes
BesvaradeCatarina frågade 5 år ago • 
2113 views0 answers0 votes
BesvaradeAnonym frågade 5 år ago
1390 views0 answers0 votes
BesvaradeAnonym frågade 5 år ago • 
1488 views0 answers0 votes
BesvaradeAnonym frågade 5 år ago • 
1631 views0 answers0 votes
BesvaradeAnonym frågade 5 år ago
1465 views0 answers0 votes
BesvaradeAna frågade 5 år ago • 
5342 views0 answers0 votes
BesvaradeOrolig frågade 5 år ago • 
1619 views0 answers0 votes
BesvaradeSofia Olsson frågade 5 år ago • 
2481 views0 answers0 votes
BesvaradeMaria frågade 5 år ago • 
2170 views0 answers0 votes

Bli medlem enkelt och kostnadsfritt!

Som medlem delar du i vår vision, får nyhetsbrev och erbjudanden. Bli medlem idag och hjälp oss i kampen.

 Ta symtom på allvar!

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 timme sedan
Tina Selander

Patienter som behandlas/har behandlats med cytostatika i Region Uppsala efterlyses för intervju i uppdrag för Adxto Care.

Kontakta Susanna Carlhem
070-754 36 06

________________________________
"Jag söker alltså efter patienter som behandlats med cytostatika i Region Uppsala. Eller som är under behandling.

Det rör sig om en anonymiserad intervju på 20 max 30 minuter där jag bland annat frågar om hur de önskade att det fungerade i den bästa av världar. Det handlar om områden såsom resväg, information, livskvalitet osv. Det är viktigt att veta för att kunna skapa cancervård utifrån patientens behov."

Nytt utvecklingsprojekt i Region Uppsala
ska undersöka hur cancerbehandling kan
ges närmare hemmet.
Akademiska sjukhuset i Region Uppsala genomför ett utvecklingsprojekt i
samarbete med Adxto Care AB och Bristol Myers Squibb. Utvecklingsprojektet
ska undersöka hur cancervården kan flyttas närmare patienterna.
Cancervården i Region Uppsala ökar kontinuerligt och således även behovet av
behandlingstider. Utvecklingen beror delvis på moderna, effektiva
behandlingsterapier och att allt fler får och lever med cancer. Många patienter
behandlas också idag längre för sin sjukdom och vården måste därför anpassas
utifrån patientens unika livssituation där tid för familj och arbete är viktiga delar.
Att skapa närhet till vård är något som också pågår genom regionens arbete med
effektiv och nära vård 2030.
Vården ska vara personcentrerad och kunna tillhandahållas på lika villkor för alla
som bor i regionen. Det finns ett behov att undersöka hur cancerbehandling kan ges
närmare patienterna i en stor geografisk region som Uppsala. Alla behöver kanske
inte resa till Akademiska sjukhuset för att erhålla rutinbaserad behandling och
någon kanske föredrar att få behandling under kvällar och helger?
Akademiska sjukhuset har som mål att förbättra den personcentrerade
cancervården, där man behöver lyssna in patienternas behov och önskningar.
”Vi har sett en genomsnittlig ökning av patientantalet på ca 5 % under de
senaste åren. Vi måste därför vända på alla stenar för att undersöka hur vi
ska kunna hantera detta och ge en likvärdig vård till våra patienter.”
/Henrik Lindman, sektionschef vid onkologkliniken.
”För vissa patienter tror vi att decentraliserad cancervård skulle innebära
förbättrad livskvalitet och det känns bra att få möjlighet att utforska detta
tillsammans med Adxto Care AB.”
/Maria Andersson Ödman, verksamhetsutvecklare på Akademiska sjukhuset.

En nära cancervård skulle bland annat kunna innebära att viss behandling och
uppföljning kan ske i patientens hem eller på filialer till Akademiska sjukhuset.
Projektet ska belysa om denna typ av cancervård kan innebära att patienter klarar
av vardagen enklare och inte är bundna till längre resor för att erhålla vård vid
sjukhus.
Projektet ska bland annat undersöka om vård kan erhållas i Enköping, Tierp eller
Östhammar – antingen via filialer till den onkologiska avdelningen vid Akademiska
sjukhuset eller i patientens hem.
Inom projektet kommer det vara ett fokus på patienter med solida tumörer och
med lymfom, men projektet förväntas generera resultat som är relevant för andra
diagnosgrupper också. Ingen klinisk verksamhet kommer att genomföras inom
projektet, utan förutsättningar och behov ska undersökas. Projektet förväntas vara
klart i slutet av 2021 och presenteras sedan i en rapport i början av 2022. Både
vårdpersonal, patienter, anhöriga samt ansvariga inom Region Uppsala kommer att
bidra med kunskap i detta projekt.

Med vänlig hälsning,
Susanna Carlhem
070-754 36 06
... Visa merVisa mindre

Load more

Translate »
X