Fråga Experten

Från 9 dec 2020 till 31 januari 2021 svarar Ulrika Joneborg, Överläkare, PF Gynekologisk cancer, Karolinska Universitetssjukhuset på frågor om ovanliga gyncancerdiagnoser främst s.k. trofoblast sjukdomar.

Under året kommer vi att låta ett antal experter svara på era frågor. Varje månad hoppas vi hitta en expert inom ett visst område som kan besvara dina frågor.

Har du synpunkter på vilket ämnesområde vi ska söka en expert inom nästa gång maila info@gyncancer.se med ditt förslag.

Vi har tidigare haft äran att ha följande experter att besvara era frågor:

Ärftlighet Miriam Mints.

Kirurgi Henrik Falconer

Lymfödem Pia Bergholm

Onkologi Hanna Dahlstrand

Seneffekter och biverkningar Maria Hellbom

HPV/Cervixcancerprevention, Anna Palmstierna

Äggstockscancer Christer Borgfeldt

Vulvacancer Katja Stenström Bohlin

Livmoderhalscancer Henrik Falconer, Maria Bjurberg och Preben Kjölhede

 

Kanske har frågan du vill få besvarad redan ett svar här. Skriv in din fråga i sökfältet så kommer liknande tidigare ställda frågor/svar dyka upp! 

0 Votes 1 Ans
1.90K views Changed status to publish Onkologi
0 Votes 1 Ans
1.76K views Changed status to publish Onkologi
0 Votes 1 Ans
2.14K views Changed status to publish Onkologi
0 Votes 1 Ans
1 2 3 9 10

Månadens expert

 

 

December till slutet januari 2021 är expertområdet ovanliga gyncancer sjukdomar, främst s.k trofoblastsjukdomar.

Ulrika Joneborg besvarar dessa frågor. Ulrika är Överläkare på PF Gynekologisk cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.

Translate »
X