Adenocarcinom

817 views
0
0 Comments

Hej!

Min cancertyp var adenocarcinom är som jag förstod det inte lina starkt kopplad till HPV och svårare att upptäcka via cellprov. Mitt cellprov Stämmer detta forfarande? Och om det gör det, har man hittat andra metoder för att upptäcka denna sorten?

0

Adenocarcinom är svårare att förebygga med det gamla cellprovet, men hittas tidigare och överlevnaden är bättre om den hittas vid screening.

Tidiga rapporter om en inte lika stark koppling HPV – adenocarcinom visade sig inte stämma.
Tvärtom är det så att en stor del av det ökade cancerskydd som ses vid HPV-baserad screening beror på ett starkare skydd mot adenocarcinom. Med det nya screeningprogrammet förväntas således ett förbättrat skydd mot adenocarcinom.

Det nya screeningprogrammet är rekommenderat av Socialdtyrelsen redan 2015 och vi får hoppas att det börjar användas i hela landet.

Med vänlig hälsning

Joakim Dillner

(vår tillfälliga expert på denna fråga)

Translate »