Biverkningar av avastin

Under året kommer vi att låta ett antal experter svara på era frågor.

Varje månad hoppas vi hitta en expert inom ett visst område som kan besvara dina frågor. Håll frågorna korta och försök göra dem allmänna.

15 augusti till 15 september kan du ställa frågor om äggstockscancer. Svarar gör Christer Borgfeldt 

Docent, Överläkare i Gynekologi och Obstetrik, Lunds Universitetssjukhus. Christer är också Ordförande i Vårdprogramgruppen för äggstockscancer.

Du skriver frågan, vi skickar den vidare till experten och publicerar svaret så snart vi fått det.

Har du frågor inom andra områden än äggstockscancer får du vänta med dem till vi byter till det ämnesområdet.

Du hittar frågor och svar från tidigare experter (ärftlighet,kirurgi, lymfödem, onkologi, seneffekter/biverkningar) genom att söka på ett eller flera nyckelord som finns i din fråga.

Första månaden, november 2017 hade vi ämnet Ärftlighet med fokus på ärftlighet gynekologisk cancer. Expert då var Miriam Mints.

December månads expertområde var Kirurgi. Antingen sådan som genomförs i preventivt syfte eller kirurgi när man är drabbad av gynekologisk cancer. Expert då var Henrik Falconer.

Januari  2018 månads expertämne var Lymfödem. Lymfödem som uppstått i samband med gynekologisk cancer. Expert då var Pia Bergholm, Leg sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut.

Februari månads expertområde var Onkologi. Expert då var Hanna Dahlstrand

I mars var temat Seneffekter och biverkningar. Expert var Maria Hellbom, Verksamhetschef på Centrum för Cancerrehabilitering  Stockholms läns sjukvårdsområde. Maria tog hjälp av hela sitt team på centrum för cancerrehabilitering för att besvara era frågor.

I  april till juli  var temat för Fråga experten HPV/Cervixcancerprevention. Expert är Anna Palmstierna Utvecklingsbarnmorska på RCC Syd

 

637 visningar
0

Är det vanligt att man får biverkningar i form av problem med halsbränna och andra problem i mage och tarm vid behandling intravenöst med avastin i samband med cytostatikabehandling i flera månader? Går det att undvika i så fall och hur? Påverkar det om man äter omaprecol för magen?

0
Halsbränna och ”magkatarrr” symptom är vanligt efter cytostatika men inte vanligt kopplat till Avastin. Protonpumpshämmare som omeprazol är en bra behandling för dessa symtom. Du nämner andra problem i mage och tarm…ja det beror vilka magtarmsymptom det är. Mycket vanliga (>1/10 personer) biverkan av Avastin enl Fass från mage och tarm är blödning från ändtarmen, munslemhinnan irritation, förstoppning och diarré, illamående, kräkning och buksmärta.
Vänliga hälsningar

Hanna

Månadens expert

Månadens expertområde: Äggstockscancer
Månadens expert:  Christer Borgfeldt Docent, Överläkare i Gynekologi och Obstetrik, Lunds Universitetssjukhus. Ordförande i vårdprogramgruppen för äggstockscancer

Translate »