Bromsmedicin och forskning

472 viewsOnkologi
0
0 Comments

Hej Jag har äggstockscancer IV. Ej ärflig gen. Vet du vad jag kan äta för bromsmediciner? Vad finns det för äggstockscancer? Det forskas mkt i andra cancer diagnoser men inte i just gyncancer eller? Studier kring detta? Om jag vill vara med i en studie hur gör jag då?

0

När man pratar om bromsande cancerbehandling är det oftast kemoterapi som man får droppform (intravenöst) även om det finns ett flera tablettformer som man äter. En del nämns i en översikt https://gyncancer.se/2018/01/aggstockscancer-genomgang-av-behandlingar/. Vilken bromsande behandling som är bäst för just dig beror på flera avgörande detaljer, vilka säkrast gås igenom av din behandlande cancerläkare.
Du har alldeles rätt i att forskningen om gyncancer inte är i samma omfattning som exempelvis bröstcancer men inom gyncancer sker en större andel forskning om just äggstockscancer. Om du vill undrar hur du hittar pågående studier så kan du googla på Cancerstudier i Sverige som är ett nationellt register över pågående kliniska cancerstudier eller gå in på https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/ Välj där gynekologi så ser du vilka studier som inkluderar gyncancer. För studier även utanför Sverige så hittas dem på www.clinicaltrials.gov där alla studier på patienter studier. Du kan även fråga din läkare för höra vilka studier som kan passa just din cancer.
Vänliga hälsningar

Hanna

Translate »