Hormonbehandling

938 views
0
0 Comments

Efter operation, strålning och cytostatika behandling hamnar man genast och hastigt i klimakteriet. Jag använder hormonplåster Estradot för att minska vallningar. Vilken dos är rimlig för att skydda kroppen när det gäller åderförkalkning benskörhet etc på bästa sätt?

deleted answer
0

Vi strävar alltid efter lägsta effektiva dos, dvs den dos då besvärsfrihet uppnås. Dosen är individuell och kan både höjas och sänkas beroende på hur man som patient reagerar. Det verkar inte som en högre dos ger bättre skydd mot tex benskörhet.

Med vänlig hälsning

Henrik Falconer

Translate »