HPV-vaccin och cellprovskontroller om man redan har fått livmodershalscancer?

Under året kommer vi att låta ett antal experter svara på era frågor.

Varje månad hoppas vi hitta en expert inom ett visst område som kan besvara dina frågor. Håll frågorna korta och försök göra dem allmänna.

15 augusti till 15 september kan du ställa frågor om äggstockscancer. Svarar gör Christer Borgfeldt 

Docent, Överläkare i Gynekologi och Obstetrik, Lunds Universitetssjukhus. Christer är också Ordförande i Vårdprogramgruppen för äggstockscancer.

Du skriver frågan, vi skickar den vidare till experten och publicerar svaret så snart vi fått det.

Har du frågor inom andra områden än äggstockscancer får du vänta med dem till vi byter till det ämnesområdet.

Du hittar frågor och svar från tidigare experter (ärftlighet,kirurgi, lymfödem, onkologi, seneffekter/biverkningar) genom att söka på ett eller flera nyckelord som finns i din fråga.

Första månaden, november 2017 hade vi ämnet Ärftlighet med fokus på ärftlighet gynekologisk cancer. Expert då var Miriam Mints.

December månads expertområde var Kirurgi. Antingen sådan som genomförs i preventivt syfte eller kirurgi när man är drabbad av gynekologisk cancer. Expert då var Henrik Falconer.

Januari  2018 månads expertämne var Lymfödem. Lymfödem som uppstått i samband med gynekologisk cancer. Expert då var Pia Bergholm, Leg sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut.

Februari månads expertområde var Onkologi. Expert då var Hanna Dahlstrand

I mars var temat Seneffekter och biverkningar. Expert var Maria Hellbom, Verksamhetschef på Centrum för Cancerrehabilitering  Stockholms läns sjukvårdsområde. Maria tog hjälp av hela sitt team på centrum för cancerrehabilitering för att besvara era frågor.

I  april till juli  var temat för Fråga experten HPV/Cervixcancerprevention. Expert är Anna Palmstierna Utvecklingsbarnmorska på RCC Syd

 

507 visningar
0
Jenny Ernstson (anonym) Jenny Ernstson deleted answer

Hej! Vi har diskuterat detta i facebook gruppen Nätverket mot gynekologisk cancer och jag blev hänvisad hit av Barbro Sjölander. Med anledningen av intervjun hos Malou i förra veckan om att Livmoderhalscancern ökar i Sverige har jag två frågor som jag tror många av oss som redan är sjuka vill ha svar på. För det första – om man redan har fått livmoderhalscancer, som många i den här gruppen, ska vi också vaccinera oss mot HPV? Läkaren säger ju i Malouintervjun att en vaccinering kan bota mot framtida HPV- infektioner. För det andra – ska vi gå på de ”vanliga” cellprovskontrollerna? Alltså de som alla vanliga icke sjuka människor blir kallade till var tredje år. Jag blev kallad och gick för en tid sedan. Kan jag ha blivit kallad av misstag? Intervjun;http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/livmoderhalscancer-%C3%B6kar-i-sverige-3958997

0
Hos kvinnor som har haft livmoderhalscancer, där är livmoderhalsen och livmodern bortopererad. Då följs kvinnan upp under programmet för livmoderhalscancer, vilket innebär att kvinnan släpps efter fem år, om allt är bra.
Då livmoderhalsen är bortopererad, tas kvinnan bort ur kallelseprogrammet för livmoderhalscancerprevention.
Ang HPV vaccination. Det kan ha en effekt, men ingen kan helt säkert svara på den frågan.
Gardasil 4, ger ett skydd mot HPV 16 och 18, vilka står för 70% av all livmoderhalscancer och ett skydd mot HPV 6 och 11 som kan orsaka kondylom men inte livmoderhalscancer.
Gardasil 9, ger ett skydd mot HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 samt mot HPV 6 och 11.
 
Om kvinnan inte tidigare varit i kontakt med ovan HPV, ges ett fullgott skydd mot ovan HPV, men inte om hon redan har dessa HPV.
 
Det är inget fel att vaccinera sig mot framtida HPV, men, svårt att svara på över vilken effekt det ger.
Vårdcentralen bistår då med recept och vaccinering, kvinnan får själv stå för kostnaderna.
 
Med vänlig hälsning
Anna Palmstierna

Månadens expert

Månadens expertområde: Äggstockscancer
Månadens expert:  Christer Borgfeldt Docent, Överläkare i Gynekologi och Obstetrik, Lunds Universitetssjukhus. Ordförande i vårdprogramgruppen för äggstockscancer

Translate »