Kirurgi vid återfall.

692 views
0
0 Comments

Jag vet att det kan vara svårt att få ytterligare operationer vid återfall i exempelvis äggstockscancer. Men skulle inte ytterligare kirurgi i många fall kunna förlänga livet och ge en ökad livskvalitet i förhållande till beh. med cytostatika? I mitt huvud borde det även vara mer kostnadseffektivt (inräknat patientens livskvalitet) än långdragna och upprepade cytostatikabehandlingar vid återfall?

0

Mycket talar för att operation har god effekt vid återfall av äggstockscancer och vi väntar nu på resultaten från en stor internationell studie där man jämför effekten av cellgiftsbehandling och operation vid återfall. Sen finns det faktorer som måste vägas in vid ett operationsbeslut som till exempel återfallets utbredning och hur patienten mår för övrigt./Henrik Falconer

Translate »