Lynparzabehandling

532 viewsOnkologi
0
0 Comments

Äggstockscancer BRCA1

Jag insjuknade i trippelnegativ bröstcancer 2012, operation, cytostatika behandling samt strålning. Nytt insjuknande i äggstockscancer januari 2015, titthålsoperation för att utesluta metasterad bröstcancer, diagnos blev ny cancer, äggstockscancer hög serös med spridning i bukhålan. Stor operation på Sahlgrenska därefter cytostatika och Avastin behandling. Gentestning, där BRCA1 var faktum. Nytt återfall i äggstockscancer augusti 2016, cytostatikabehandling. Startade därefter upp behandling med Lynparza mars 2017. Undrar nu vilka resultat det finns från USA, där Lynparza använts längre tid. Har försökt hitta resultat men inte funnit några. De nya parphämmarna som kommer, är de mer effektiva än Lynparza?

Hur är det med astat behandling, är det bara på forskning – studie nivå?

När Lynparza inte har effekt finns det några andra behandlingsalternativ idag?

Jag har Ca 125 värde på 19 idag, efter den senaste cytostatikabehandlingen var värdet 27, så jag är positiv att Lynparza har effekt, men det är skrämmande att läsa statistik där femårsöverlevnaden ligger på 25%.

Mina båda två döttrar är också bärare av BRCA1, de har opererat bort äggstockar, äggledare och livmoder. Mina döttrar har i sin tur tre flickor och en son i åldern 3 år till 8 år och chansen att de ärvt är ju 50%, hur ser framtiden ut?De får ju inte testa sig förrän de är 18 år, det är tungt att veta hur det förs vidare. Jag har en vuxen son men han var inte bärare, så hans båda barn 8 månader och 3 åring går fria från, så en liten ljusglimt i tillvaron.

0

Låter som en tung situation med tanke på du fått två cancerdiagnoser, återfall av din äggstockscancer och det svåra som drabbad av ärftligcancer att oroa sig för barn och barnbarn Glädjande dock att höra att du nytta av PARPhämmaren Lynparza som används just vid återfall BRCAmuterad höggradig serös (HGS) ovarialcancer hos kvinnor som svarat på sk. platinumbaserad kemoterapi. Ang. det oroväckande med statistiken vid avancerad ovarialcancer så är mitt råd att tänka på att statistiken är på gruppnivå som inte behöver reflektera den enskilda individen ,dvs siffrorna behöver inte gälla just dig.
Jag uppfattade flera frågor ovan som jag satt inom citattecken och jag ska försöka bena ut dem med nedan svar.

a) ”Undrar nu vilka resultat det finns från USA, där Lynparza använts längre tid. Har försökt hitta resultat men inte funnit några.”Svar: Det finns mycket positiva data på Lynparza (olaparib). Nyligen publicerades en studie kallad SOLO2 med tablett olaparib (för närvarande finns endast kapselformen i Sverige) där kvinnor med BRCA-muterad platinumkänsliga recidiv av HGS ovarialcancer efter platinumbehandling (och respons) fördröjd återfall på knappt 14 månader jämfört med placebo hos patienter med ärftlig BRCA- mutation. Vi har inga data än på vad det betyder för eventuell förlängd överlevnad men dessa data kommer, osäkert för mig när.

b) ”De nya parphämmarna som kommer, är de mer effektiva än Lynparza?”Svar: De nya PARPhämmare, som i skrivande stund inte tillgängliga i Sverige verkar också glädjande nog effektiva och de data vi har idag pekar inte att de nya är mer effektiva. Men med reservationen att det finns ingen studie som jämför dem direkt mellan varandra.

c) ”Hur är det med astat behandling, är det bara på forskning – studie nivå?”Svar: Ja, detta är ännu forskning där det är fn svårt att dra några slutsatser ifrån.

d) ”När Lynparza inte har effekt finns det några andra behandlingsalternativ idag?” Svar: Ja, det finns absolut behandlingsalternativ efter din nuvarande terapi. Vilken som passar just dig och din sjukdom avgörs klokast av din behandlande läkare som vet alla nödvändiga detaljer.

e) ”Mina döttrar har i sin tur tre flickor och en son i åldern 3 år till 8 år och chansen att de ärvt är ju 50%, hur ser framtiden ut? De får ju inte testa sig förrän de är 18 år, det är tungt att veta hur det förs vidare.” Svar: Som sagt, förståeligt att tankarna går till hur det blir för dina barnbarn. Det enda jag kan säga att de som utarbetar råd och riktlinjer för ärftligcancer i Sverige håller sig väl uppdaterade och i framkant med internationella råd och riktlinjer. Att tex vänta att testa för BRCA till barnet är vuxet är välunderbyggt även om jag inte kan alla detaljer då det sköts av en annan specialitet (klinisk genetik).

Jag hoppas du fick lite svar och önskar dig och din familj allt väl.

Hälsningar

Hanna

Translate »