Ovanlig/spridd borderlinetumör – finns bättre sätt att upptäcka och avlägsna än radikal kirurgi?

555 views
0
0 Comments

Har man under de senaste 2,5 åren kommit på bättre sätt för att upptäcka och avlägsna ovanlig/spridd form av borderlinetumör i äggstock än att göra radikal kirurgi? Jag vill nämligen att ingen mer än mig ska behöva genomlida det jag gjort och gör, utan att åtminstone alla med borderline ska kunna behandlas fertilitetsbevarande om de så önskar. Att ha blivit ofrivilligt barnlös är för mig den svåraste cancerbaksmällan (av flera biverkningar) och som jag inte önskar någon annan.

0

Borderlinetumörer är en form av äggstockstumörer med låg malign potential men betraktas som förstadium till äggstockscancer. Prognosen är mycket god och i dom allra flesta fall kan man bevara fertiliteten. Grundinställningen är att i möjligaste mån låta kvinnan bevara möjligheten att kunna få barn, även om tumören spridit sig. Det beror dock på flera olika faktorer såsom ålder och på vilket sätt tumören spridit sig. Nackdelen med fertilitetsbevarande kirurgi är en ökad risk för återfall men även vid återfall är prognosen generellt sett god/Henrik Falconer

Translate »