PARP-hämmare / platinumkänslig recidiverande ovarial cancer

290 viewsOnkologi
0
0 Comments

Insjuknade hösten 2015 i höggradig seriös ovarial cancer och har opererats två gånger och är just nu inne på min tredje cytostatikabehandling med kombination Paklitaxel/Avastin i 20 veckor.
Min fråga gäller PARP-hämmare – olaparid/niraparid – kan dessa ges när man är diagnostiserad platinumkänslig recidiverande ovarial cancer?
Om inte – efterlyser andra målinriktade läkemedel – vad erbjuder resp landsting?

0
Hej! 
I dag kan PARP-hämmare i form av olaparib ges vid platinumkänsligt återfall av höggradig serös ovarial cancer, om tumören har en BRCA mutation och efter cancern har ”svarat” på så kallad platinum-baserat kemoterapi. Ännu är olaparib den enda PARP-hämmaren som är godkänt i Sverige, men ansökan om ett eventuellt godkännande av niraparib pågår för närvarande. Niraparib kanske får en lite annan indikation än olaparib men detta är inte klart än. Man vet dock att även för niraparib kommer det handla om platinumkänslig recidiverande höggradig serös ovarial cancer.
  Den andra målinriktade läkemedel som används i dag vid ovarialcancer är bevacizumab (Avastin) som du för närvarande erhåller.  Alla landsting erbjuder samma behandling i Sverige med avseende olaparib.
Hälsningar
Hanna
Translate »