Parphämmare slutat ge effekt

Under året kommer vi att låta ett antal experter svara på era frågor.

Varje månad hoppas vi hitta en expert inom ett visst område som kan besvara dina frågor. Håll frågorna korta och försök göra dem allmänna.

Under  maj och juni kommer Christer Borgfeldt att svara på frågor om äggstockscancer.

Du hittar frågor och svar från tidigare experter (ärftlighet,kirurgi, lymfödem, onkologi, seneffekter/biverkningar, äggstockscancer, HPV/Cervixcancerprevention, vulvacancer) genom att söka på ett eller flera nyckelord som finns i din fråga.

Följande experter har svarat:

Ärftlighet ,Miriam Mints.

Kirurgi, Henrik Falconer

Lymfödem, Pia Bergholm

Onkologi Hanna Dahlstrand

Seneffekter och biverkningar, Maria Hellbom

HPV/Cervixcancerprevention, Anna Palmstierna

Äggstockscancer Christer Borgfeldt

Vulvacancer, Katja Stenström Bohlin

Livmoderhalscancer, Henrik Falconer

Söker du svar på något inom tidigare expertområden skriv din fråga i sökfältet så kommer det upp tidigare frågor/svar som liknar det du sökt.

 

 

71 visningar
0
Ann-Kristin Andersson (anonym)
Min medicinering med Lynparza har slutat ge effekt. Har medicinerat sedan mars 2017. Jag är bärare av BRCA 1 och har haft trippelnegativ bröstcancer 2012, äggstockscancer 2015 och återfall 2016fråga 1 har min äggstockscancer blivit platiniumresistent?fråga 2 efter avslutad cytostatikabehandling är det möjligt att få medicinera med parphämmare igen?
0

Fråga 1 har min äggstockscancer blivit platiniumresistent?

Svar: Med platinumresistent menar man att ett återfall kommit inom sex månader från senaste platinumbehandling. Utifrån det du uppger bör din äggstockscancer inte vara ”platinumresistent”. Har Lynparza getts pga bröstcancerbehandlingen eller ovarialcancerbehandlingen? Jag föreslår att du prata med din behandlande onkolog.

Fråga 2  efter avslutad cytostatikabehandling är det möjligt att få medicinera med parphämmare igen?

Svar:  Ja, idag är indikationen för Lynparza monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter med platinumkänslig recidiverande höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer och som är i respons (komplett eller partiell) efter platinumbaserad cytostatikabehandling.

Med vänlig hälsning

Christer Borgfeldt

 

Månadens expert

 

Månadens expertområde: Äggstockscancer
Månadens expert: Christer Borgfeldt, Ordförande i vårdprogramgruppen för äggsstockscancer, överläkare Skånes universitetssjukhus.

Translate »