Parphämmare slutat ge effekt

260 views
0
0 Comments

Min medicinering med Lynparza har slutat ge effekt. Har medicinerat sedan mars 2017. Jag är bärare av BRCA 1 och har haft trippelnegativ bröstcancer 2012, äggstockscancer 2015 och återfall 2016

fråga 1 har min äggstockscancer blivit platiniumresistent?

fråga 2 efter avslutad cytostatikabehandling är det möjligt att få medicinera med parphämmare igen?

0

Fråga 1 har min äggstockscancer blivit platiniumresistent?

Svar: Med platinumresistent menar man att ett återfall kommit inom sex månader från senaste platinumbehandling. Utifrån det du uppger bör din äggstockscancer inte vara ”platinumresistent”. Har Lynparza getts pga bröstcancerbehandlingen eller ovarialcancerbehandlingen? Jag föreslår att du prata med din behandlande onkolog.

Fråga 2  efter avslutad cytostatikabehandling är det möjligt att få medicinera med parphämmare igen?

Svar:  Ja, idag är indikationen för Lynparza monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter med platinumkänslig recidiverande höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer och som är i respons (komplett eller partiell) efter platinumbaserad cytostatikabehandling.

Med vänlig hälsning

Christer Borgfeldt

 

Translate »