Riskfritt vid upptäckt?

323 views
0
0 Comments

Hej!

Jag har svåra cellförändringar (höggradig skivepiteldysplasi – CIN3) då områden med starkt atypiskt och proliferent skivepitel ses samt att jag har hpv 16. Slyngkonisering genomförd men då förändringarna ej är radikalt avlägsnade in mot endocervix ska jag göra en kolposkopi snart igen, tre månader efter koniseringen. Min fråga är: Är det utom risk att detta utvecklas till cancer nu när de har koll på det?

0

Hej

Vi har ingen expert som svarar på denna typ av frågor just  nu. Mitt förslag är att du ringer tillbaka till den enhet som genomförde slyngkoniseringen

Hälsningar

Barbro Sjölander

Translate »