Syns all livmoderhalscancer på röntgen?

455 views
0
0 Comments

Stämmer det att typen adenocarcinom inte syns lika säkert på MR röntgen som skivepitel? Jag har hade en ca 4 cm stor tumör på gränsen 1b1-1b2 som MR inte upptäckte och somendast gav litet upptag på PET-CT (FDG 3.9) Att små tumörer kanske inte syns kan jag förstå, men kan man lita på röntgen? Eller är det tolkningen av röntgen som brister?

0

Låter lite märkligt att man inte noterat en så pass stor tumör på MR. Att olika typer av tumörer har olika upptag på PET stämmer men huruvida adenocarcinom syns sämre på MR kan jag inte säkert uttala mig om.

 Med vänlig hälsning

Henrik Falconer

Translate »