Äggstockscancer -enkätsvar

Äggstockscancer -enkätsvar

I Juni 2013 publicerades ett nytt vårdprogram för äggstockscancer. Ett nationellt vårdprogram ska implementeras lika i hela landet. Endast mindre regionala avvikelser kan göras och de ska då motiveras. För att se om detta är gjort valde vi att göra en enkät där vi tog ut några viktiga moment i vårdprogrammet och frågade hur de implementerats lokalt.

Det vi kan se av svaren är att Multidisciplinära team, ja ambitionen finns där men inte är det fullt ut implementerat. Kvinnor opereras fortfarande på sjukhus som inte har full tumörkirurgisk kompetens och gör man verkligen körtelutrymningar överallt i alla lägen där de borde ha gjorts???

Nedan kommer enkäten i sin helhet. Glöm inte bort att du som är sjuk alltid har rätt att begära second opinion från ett annat sjukhus, ett annat område än ditt eget.

Sammanställning av intervjuer med RCC Syd, Väst, Sthlm Gotland, Örebro/Uppsala, Norr och Sydöst

De som fick enkäten är Gynprocessledare inom sitt RCC (Kjell Bergfeldt, René Bangshöj, Per Rosenberg, Christer Borgfeldt, Pernilla Dahm Kähler, Ulrika Ottander)

För att se vilket RCC just dit Landsting hör till se här

Hela vårdprogrammet för äggstockscancer hittar du här

 

Har Ni implementerat Vårdprogrammet för Ovarialcancer (äggstockscancer) inom ert område

RCC SydDet är implementerat dock opererar Karlskrona fortfarande Ovarialcancer från Blekinge och Kronoberg
RCC VästJa, implementerat i stort med tidigare regionala VP förutom att addering/tillägg av lymfkörtelutrymning vid tidig ovarialcancer är ute på remiss och godkänts och nyligen startats.
RCC Sto GotlJa
RCC Uppsala ÖrebroVi håller på att sammanställa ett regionalt program. Som är anpassad till landets vårdprogram. Inga ändringar är gjorda
RCC SydostJa
RCC NorrÄNNU EJ SVARAT TROTS UPPREPADE PÅMINNELSER

 

Om inte varför är det inte implementerat och när beräknar ni att implementeringen är klar

RCC SydSe ovan
RCC Väst
RCC Sto GotlSe ovan
RCC Uppsala ÖrebroSe ovan
RCC SydostSe ovan
RCC NorrÄNNU EJ SVARAT TROTS UPPREPADE PÅMINNELSER

 

Om ni gjort lokala avvikelser vilka är de

RCC SydSe ovan
RCC VästInga direkta avvikelser
RCC Sto GotlDe lokala tilläggen beskriver hur patientens väg ska se ut, hur remisser ska skickas i regionen o.s.v men inga avsteg från behandlingsrekommendationer.
RCC Uppsala ÖrebroInga avvikelser
RCC SydostNej
RCC NorrÄNNU EJ SVARAT TROTS UPPREPADE PÅMINNELSER

 

 

I vårdprogrammet står det i vilka situationer ni ska ha multidisciplinär bedömning. Hur tillämpar ni det och följer upp att det verkligen blir gjort

RCC SydAnvänds vid de flesta ovarialcancerpatienter men är inte alltid indicerat (antytt)
RCC VästMultidisciplinär bedömning görs nu på Sahlgrenska varje vecka
RCC Sto GotlSe nedan
RCC Uppsala ÖrebroVi försöker att planera regionala det via video. Lokalt har alla någon form av MDT (multidisciplinär bedömning) , inte alltid>3 specialiteter
RCC SydostVi tillämpar detta och registrerar i INCA nationella kvalitetsregistret
RCC NorrÄNNU EJ SVARAT TROTS UPPREPADE PÅMINNELSER

 

Om inte vilken är er åtgärdsplan

RCC SydSe ovan
RCC VästSka implementeras enligt riktlinjerna
RCC Sto GotlRCC har en uttalad målbild att alla patienter ska vara föremål för MDT (mulitdisciplinär konferens) och målet följs i kvalitetsregister. Det nationella vårdprogrammet för ovarialcancer har gjort att andelen patienter som får detta ökat men det behöver fortfarande utvecklas
RCC Uppsala ÖrebroLandstinget är suveräna RCC kan initiera.
RCC SydostSe ovan
RCC NorrÄNNU EJ SVARAT TROTS UPPREPADE PÅMINNELSER

 

I vårdprogrammet står det om vikten av körtelutrymning vid tidig ovarialcancer. Hur följer ni upp att det blir gjort

RCC SydDetta utförs enligt vårdprogrammet
RCC VästFöljer via INCA (kvalitetsregistret) där vi har en god täckningsgrad på upp emot 100%
RCC Sto GotlFöljs i kvalitetsregistret
RCC Uppsala ÖrebroFöljs i stor utsträckning inom regionen. Värderingar som medicinska risker, komplikationsrisker kan innebära att man avstår. Om enheterna skulle ha större volymer kanske de skulle avstå mer sällan
RCC SydostSe nedanstående svar
RCC NorrÄNNU EJ SVARAT TROTS UPPREPADE PÅMINNELSER

 

Inom ert område sker remittering till gynekologiskt tumörcentra vid all misstanke om ovarialcancer?

RCC SydSe ovan (Ej från Blekinge och Kronoberg)Kompletterande fråga från Nätverket:Uppfyller Karlskrona kravet på ett tumörcentraSvar: Jag anser inte att Karlskrona fyller kravet då det inte finns kollegor med tumörkirurgisk subspecialistutbildning, utbildning av subspecialister inom gynekologisk tumörkirurgi eller pågående forskning
RCC VästTumörkirurger vid NÄL(trollhättan), SÄS (Borås), SKAS(Skövde Lidköping) o Norra Halland (Varberg) bedömer om patienter med avancerad ovarialcancer klarar primär extensiv kirurgi och remitteras till Sahlgrenska och vid tveksamheter remitteras de för diskusison.
RCC Sto GotlJa. All gynekologisk tumörkirurgi är samlad på Karolinska Universitetssjukhuset.
RCC Uppsala ÖrebroAlla Landsting anser sig som tumörcenter- man remitterar eventuellt avancerad ovarialcancer.Kompletterande fråga från Nätverket: I vårdprogrammet finns en tydlig definition på vad ett tumörcentra är och i vilka situationer kvinnan ska remitteras dit. Blir ALLA kvinnor som uppfyller dessa kriterier remitterade till ett centra som uppfyller kriterierna för ett tumörcentra?Svar:Enligt vad jag kan seär det enbart två sjukhus som uppfyller mina kriteria på ett tumörcenter. De center inom vårt område som idag definierar sig som tumörcentra har liten volym av patienter, få kirurger, ingen forskning, inga studier. Ingen gör ett dåligt arbete för sina patienter men blir vi bättre kan vi skapa utveckling?
RCC SydostJa i samtliga fall. Dessutom registreras även denna variabel i kvalitetsregistret. Man kan tillägga att eftersom samtliga regioner registrerar i nämnda register går det rimligt lätt att fram ovanstående  (med exakta siffror)
RCC NorrÄNNU EJ SVARAT TROTS UPPREPADE PÅMINNELSER

 

Inläggsarkiv

Bli medlem enkelt och kostnadsfritt!

Som medlem visar du att du delar delar vår vision att ”Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer”. Bli medlem idag och hjälp oss i kampen. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. Som medlem får du vårt elektroniska Nyhetsbrev.

 Ta symtom på allvar!

Facebook

Nätverket mot gynekologisk cancer har delat ett inlägg.

Ett av flera budskap om behov av rehabilitering som vi framförde i Almedalen
... Visa merVisa mindre

”Vi som är eller har varit patienter behöver bli sedda och hörda. Även anhöriga!”Barbro Sjölander, ordförande för Nätverket mot gynekologisk cancer, lyfte en enormt viktig fråga i Almedalen i år – vikten av stöd till anhöriga. Att stå nära någon med cancer är svårt. Vi vill påverka landets politiker om att även se till människorna runt den cancerdrabbade. Man kan behöva stöd för att kunna hjälpa personen som står en nära.Du som är anhörig, finns det något som ger dig kraft och energi? ❤️💪⚡️

Ett av flera budskap om behov av rehabilitering som vi framförde i Almedalen

Translate »