Landsting – Svar

Landsting – svar

Svar Landsting 2014-12-30

Landsting: Svar brev 1 Svar landstingspolitiker: Svar på brev 2 -skickat mars 2014 Svar på brev 3 -skickat nov 2014
Blekinge Inget svar Ser över avgifterna i höst/Per-Ola Mattsson
Dalarna Inget svar Vi ligger i topp i landet med att få kvinnor att gå. Vi ser ingen anledning att ändra på vår avgift. Vi följer utvecklingen/Gunnar Barke Landstingsråd
Gävleborg Vi ska avgiften med i den fortsatta hanteringen men smidighet och tillgänglighet ligger högst på dagordningen/Hannah-Karin Linck Landstingsråd
Halland Inget svar Deltagandet är högt i Halland. Vi har med intresse följt era argument för att ta bort avgiften men det är inte aktuellt hos oss nu/Mats eriksson Hälso- och Sjukvårdsstyrelsens Ordförande I dagsläget pågår inga diskussioner att ta bort avgifterna för screening/Mats Eriksson Hälso- Sjukvårdsstyrelsens Ordförande
Jämtland Inget svar S och V har tillsatt en översyn avhela vårt avgiftssystem. Vår ambition är att arbeta för att få bort avgifter på screening/MonaLisa Norrman Vi har inte tagit beslut i frågan. Avvaktar en översyn av taxor som görs i höst/Harriet Jorderud Landstingsråd
Jönköping Inga planer på att avskaffa avgiften. Satsar på kampanj för att öka kunskapen om vikten av att gå./Mia frisk Landstingsråd Ingen ytterligare åtgärd görs
Kalmar Vi arbetar aktivt för att få fler att gå. Vi har en arbetsgrupp (inom RCC Sydost) som tittar på hela kedjan från screening till behandling. Diskission om patientavgiften har inte varit uppe till behandling/Lena Segerberg Landstingsråd
Kronoberg Inget svar Vi delar er uppfattning om att kostnaden har betydelse. Vi har bestämt som ett första steg att den ska ingå i högkostnadsskyddet (Anna Fransson S) Vi har en täckningsgrad på 74%. Vi har nu startat en drop-in verksamhet för provtagning. Vi tror inte att vi får ett högre deltagande om vi tar bort avgiften
Norrbotten Det förs just nu inga diskussioner om att ändra avgiften. Under 2014 har vi för avsikt att se över hela vårt avgiftssystem. Vi kan inte uttala oss nu om vad det innebär för gynekologisk hälsokontroll/ Kent Ögren Landstingsstyrelsens Ordförande Översyn pågår. Nuv avgifter förlängda t.o.m 1/5. Era argument tas med i översynen/Mats Brännström Landstingsdirektör
Skåne Vi införde 2013 avgiftsfritt för kvinnor upp till 30. Detta kommer att följas upp. Det här är en viktig fråga och det finns många saker som gör att kvnnor inte går. Bl.a att de får löneavdrag när de går, rädslan för att det är ett sexuellt överfört virus bl.a. Vi arbetar med bättre information och högre tillgänglighet/Carl-Johan sonesson Ordförande Hälso- Sjukvårdsförvaltningen Vi har avgitsfri screening upp till 30. Tidigare försök med fritt upp till 23 gav så goda resultat så vi nu utökat till 30 Vi fortsättar att ha avgiftsfritt upp till 30 år/Anna-Lena Hogerud Regionråd
Uppsala Om hemtest införs 2015 kommer det att bli gratis. Redan idag är det kostnadsfritt för de som ingår i testet./Anna-Karin Klomp
Värmland Inget svar Eva Nilsson barnmorska i Värmland stödjer oss i kampen och ska försöka påverka från sitt håll Vi tar med era synpunkter i vår årliga översyn av avgifter. Det behövs en samlad riktlinje för samtliga sreeningformer, avgift eller ej/Gert Ohlsson Landstingsråd
Västerbotten För yngre <26 är det gratis. Vi har haft en positiv utveckling av antal prov och vi har prioriterat information och enkelhet att boka. Vi följer utvecklingen men har i nuläget ingen avsikt att ändra avgiften/Karin Lundström Ordförande Hälso- sjukvårdsnämnden LiseLotte OlssonVi ska ta fram ett motionsutkast.
Liselotte Olsson,
vik pol sekr, landsstingsgrupp.
Visst har ni fått svaret från oss? (ja men vi ger oss inte )
Västernorrland Nej. Vi behåller avgiften.Jacomina Beertema Behåller avgifterna/Jacomina Beertema
Västmanland Vi har inga medel för att avskaffa avgifterna. Vi har höjt priset för att ta igen vad laboratoriet tar för analysen/Rigmor Åkesson Landstingsråd Vi håller fast vid tidigare svar/Rigmor Åkesson Landstingsråd
Västra Götaland Inget svar från Helen Eliasson Vi är just nu uppe i diskussionen om budget 2015 kan ej ge besked (lena.m.hult (S) RegionrådVi är intresserade av att pröva för att se omdet kan öka deltagandet. Om vi gör det måste det ske på vetenskapliga grunder. Johny Magnusson (m) Vi arbetar med många olika metoder för att få kvinnor att gå. Vi har nu ingen möjlighet att ta bort avgiften./Helén eliasson Ordförande Hälso- sjukvårdsutskottet
Örebro Budgeten tagen för 2014 men jag tar med synpunkterna in i det fortsatta arbetet/Marie-Louise Fransson Landstingsstyrelsens Ordförande

Inläggsarkiv

Bli medlem enkelt och kostnadsfritt!

Som medlem visar du att du delar delar vår vision att ”Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer”. Bli medlem idag och hjälp oss i kampen. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. Som medlem får du vårt elektroniska Nyhetsbrev.

 Ta symtom på allvar!

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 timmar sedan
Tina Selander

Patienter som behandlas/har behandlats med cytostatika i Region Uppsala efterlyses för intervju i uppdrag för Adxto Care.

Kontakta Susanna Carlhem
070-754 36 06

________________________________
"Jag söker alltså efter patienter som behandlats med cytostatika i Region Uppsala. Eller som är under behandling.

Det rör sig om en anonymiserad intervju på 20 max 30 minuter där jag bland annat frågar om hur de önskade att det fungerade i den bästa av världar. Det handlar om områden såsom resväg, information, livskvalitet osv. Det är viktigt att veta för att kunna skapa cancervård utifrån patientens behov."

Nytt utvecklingsprojekt i Region Uppsala
ska undersöka hur cancerbehandling kan
ges närmare hemmet.
Akademiska sjukhuset i Region Uppsala genomför ett utvecklingsprojekt i
samarbete med Adxto Care AB och Bristol Myers Squibb. Utvecklingsprojektet
ska undersöka hur cancervården kan flyttas närmare patienterna.
Cancervården i Region Uppsala ökar kontinuerligt och således även behovet av
behandlingstider. Utvecklingen beror delvis på moderna, effektiva
behandlingsterapier och att allt fler får och lever med cancer. Många patienter
behandlas också idag längre för sin sjukdom och vården måste därför anpassas
utifrån patientens unika livssituation där tid för familj och arbete är viktiga delar.
Att skapa närhet till vård är något som också pågår genom regionens arbete med
effektiv och nära vård 2030.
Vården ska vara personcentrerad och kunna tillhandahållas på lika villkor för alla
som bor i regionen. Det finns ett behov att undersöka hur cancerbehandling kan ges
närmare patienterna i en stor geografisk region som Uppsala. Alla behöver kanske
inte resa till Akademiska sjukhuset för att erhålla rutinbaserad behandling och
någon kanske föredrar att få behandling under kvällar och helger?
Akademiska sjukhuset har som mål att förbättra den personcentrerade
cancervården, där man behöver lyssna in patienternas behov och önskningar.
”Vi har sett en genomsnittlig ökning av patientantalet på ca 5 % under de
senaste åren. Vi måste därför vända på alla stenar för att undersöka hur vi
ska kunna hantera detta och ge en likvärdig vård till våra patienter.”
/Henrik Lindman, sektionschef vid onkologkliniken.
”För vissa patienter tror vi att decentraliserad cancervård skulle innebära
förbättrad livskvalitet och det känns bra att få möjlighet att utforska detta
tillsammans med Adxto Care AB.”
/Maria Andersson Ödman, verksamhetsutvecklare på Akademiska sjukhuset.

En nära cancervård skulle bland annat kunna innebära att viss behandling och
uppföljning kan ske i patientens hem eller på filialer till Akademiska sjukhuset.
Projektet ska belysa om denna typ av cancervård kan innebära att patienter klarar
av vardagen enklare och inte är bundna till längre resor för att erhålla vård vid
sjukhus.
Projektet ska bland annat undersöka om vård kan erhållas i Enköping, Tierp eller
Östhammar – antingen via filialer till den onkologiska avdelningen vid Akademiska
sjukhuset eller i patientens hem.
Inom projektet kommer det vara ett fokus på patienter med solida tumörer och
med lymfom, men projektet förväntas generera resultat som är relevant för andra
diagnosgrupper också. Ingen klinisk verksamhet kommer att genomföras inom
projektet, utan förutsättningar och behov ska undersökas. Projektet förväntas vara
klart i slutet av 2021 och presenteras sedan i en rapport i början av 2022. Både
vårdpersonal, patienter, anhöriga samt ansvariga inom Region Uppsala kommer att
bidra med kunskap i detta projekt.

Med vänlig hälsning,
Susanna Carlhem
070-754 36 06
... Visa merVisa mindre

Load more

Translate »
X