Brev 2 Socialutskottet

Logga

Nacka 2015-09-14

 

Hjälp fler kvinnor att aldrig få cancer- att kunna föda barn och leva

 – slopa avgiften för gynekologisk cellprovtagning

 

Varje år insjuknar 500 kvinnor i livmoderhalscancer – 150 dör.

 

Den viktigaste åtgärden för att upptäcka cancern i tid är genom gynekologisk cellprovtagning. Sedan regelbundna cellprovtagningar, så kallat screeningprogram, introducerades har förekomsten av livmoderhalscancer halverats. Men trots att studier visar att avgifter gör att färre kvinnor går på sina cellprovtagningar är denna undersökning avgiftsbelagd i 17 av Sveriges landsting. För de kvinnor som uteblir från cellprovtagningskontroller ökar risken att eventuella cellförändringar inte upptäcks i tid och därmed utvecklas till cancer, något som kan bli livshotande.

 

Redan 2013 skickade Nätverket mot gynekologisk cancer brev till alla landsting som har kvar patientavgiften för cellprovtagning och bad att dessa skulle tas bort. Inget Landsting biföll vår begäran. Vi skickade då brev nr 2 med fler väl underbyggda argument. Med nya politiker installerade har vi återigen aktualiserat frågan genom brev nr 3 i hopp om att landstingen inför 2015 års budget gör cellprovtagningen avgiftsfri. Nu har vi skickat brev nr 4 med nya argument. Argumenten är samma som Vänsterpartiet och Bröstcancerföreningarnas organisation framför för att ta bort kostnaden för mammografi – det är socioekonomiskt ojämlikt. Vill ni se hur brev nr 4 ser ut hittar ni det här https://gyncancer.se/fragor-vi-driver/aktiviteter/cellprovstagning-screening/landsting-brev-nr-4/

 

Ett av argumenten för avgiften är att det skapar intäkter till landstingen. Men kostnaderna för vården av de insjuknade kvinnorna ställs inte i relation till den lilla intäkten från cellprovtagningen.

För alla Landsting sammantaget är den totala intäkten från cellprovtagningarna 57 msek. Enligt uppgifter från en publicerad avhandling uppgick kostnaderna år 2009 till omkring 120 miljoner kr för medicinsk behandling av nästan 440 nya fall av livmoderhalscancer. Därtill finns även en kostsam administrativ apparat för att hantera avgifterna. Utöver detta kommer det fysiska och psykiska lidande för de drabbade och deras anhöriga – lidande som inte går att uppmäta i kronor och ören. Många kvinnor måste dessutom gå igenom operationer som gör dem barnnlösa.

 

Till er riksdagspolitiker vill vi nu rikta en vädjan.

Lägg även in denna screening i årets budget på samma sätt som mammografin. Gör avgiftsfri screening till en riksangelägenhet. Vi kan inte låta kvinnor med kortare utbildning, svag ekonomi, med invandrarbakgrund eller kvinnor mitt i livet, mellan 40 och 50 år få stå utanför ett program som sparar liv och pengar.

 

Med vänlig hälsning

 

Barbro Sjölander

 

Ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer

www.gyncancer.se

Nätverket mot gynekologisk cancer är en ideell förening med 900 medlemmar, patienter, närstående eller andra som stödjer vår vision “ Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer”