Landsting – Brev nr 1

Landsting – Brev nr 1

Den 29/12 2013 skrev vi ett brev till alla Landsting som idag fortfarande har avgifter för att gå på cellprovtagningen. De landsting som tagit bort avgiften är Stockholm, Sörmland och Gotland så de fick inga brev.

Här nedan är ett av breven så att du kan se vilka argument vi använde.

Detta är brevet som gick till Gävleborgs Läns Landsting. Vill du se brevet till just ditt Landsting för att kunna hjälpa till att påverka, maila mig så skickar jag det/barbro.sjolander@gyncancer.se

 

Till Landstingsrådet i Gävleborgs  läns Landsting med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor,  Hannah-Karin Linck

Kopia till alla politiker i Landstingsfullmäktige

 

Avskaffa avgiften för screening- gynekologisk hälsokontroll

Jag är Ordförande i Patientföreningen Nätverket mot gynekologisk cancer. Vi är 770 medlemmar, patienter, närstående eller andra som vill stödja vår verksamhet.

Vi har en nollvision:

Ingen kvinna ska i framtiden dö i gynekologisk cancer

För att detta ska bli verklighet arbetar vi både med preventionsfrågor och frågor om jämlik vård och bedriver opinionsarbete runt detta. Vill du veta mer om vår verksamhet se www.gyncancer.se

En av våra fokusfrågor är att få fler kvinnor att gå på den gynekologiska screening, genom cellprov, som de kallas till.

Vi vet att kvinnor dör i onödan i livmoderhalscancer för att de inte kommer till den cellprovstagning de inbjuds till. Anledningarna till varför kvinnorna inte deltar är många men socioekonomiska faktorer väger starkt.

Vi vill att alla Landsting tar bort avgiften för screening. Det är ett bra första steg för att få fler att delta och för att fånga upp fler kvinnor som riskerar att drabbas av cancer.

I ert Landsting screenades 2011 omkring 18.500 kvinnor och baserat på uppgifter från en vetenskapligt publicerad studie uppgick kostnaden för screeningen till omkring 28 miljoner kronor *. I ert Landsting insjuknade samma år 12 kvinnor i livmoderhalscancer och 2 kvinnor avled i sjukdomen. Totala kostnaden för sjukvården för att behandla dessa kvinnor med livmoderhalscancer och produktionsbortfall på grund av sjukfrånvaro från arbetet uppgick till mellan 4-7 miljoner kr beroende på vilket avancerat stadium av livmoderhalscancer kvinnan var i när cancern upptäcktes.  De flesta kvinnor som utvecklar livmoderhalscancer är de som inte deltar i screeningen.  I denna kostnad är inte samhällets kostnad för den efterföljande vården av cancerpatienter samt den palliativa vården inräknad. Inte heller de återkommande fall av cancer som står för ca 10-20% av alla fall med livmoderhalscancer i Sverige.

Avgiften för screeningen gav ert Landsting en intäkt på omkring 1,8 miljoner kronor **. Genom att ta bort avgiften ökar deltagandet  i screeningen och därigenom minskar antalet fall av livmoderhalscancer och antal döda pga. sjukdomen.

Vi har i stycket ovan inte beskrivit det mänskliga lidandet som drabbar dessa kvinnor och deras anhöriga. Livmoderhalscancer går att undvika genom att man går på de cellprovskontroller man kallas till. Avgiften är ett hinder för kvinnor som önskar delta men av ekonomiska skäl inte kan prioritera att delta.

Avgiftsfria screeningar ger resultat

Vi vet att kvinnor inte deltar i screeningen p.g.a. bl.a. socioekonomiska skäl där kostnaden för screening är en viktig parameter. De Landsting som tagit bort avgiften, Stockholm och Sörmland har sett ett kraftigt ökat deltagande. Gotland har just bestämt att ta bort sin avgift från årsskiftet . Sven Törnberg, överläkare och ansvarig för screeningprogrammen på RCC Stockholm – Gotland sa när det presenterades:  I Stockholm såg vi att borttagandet av avgiften ökade deltagandet i screeningprogrammet mycket positivt och vi tycker att det är utmärkt att även de gotländska kvinnorna får den möjligheten,  Genom att kvinnor inte deltar i screeningen riskerar landstingen att antalet kvinnor som får livmoderhalscancer ökar.

Vi arbetar för att få bort avgiften i alla Landsting. Därför vänder vi oss nu med detta brev till alla Landsting som har avgifter för detta idag.

Tacksam för snabbt svar på hur ni ser på denna fråga, varför det ser ut som det gör och hur ni kan verka för att så snabbt som möjligt ta bort avgiften.

Den dialog vi inleder nu och de svar vi får kommer också att ligga till grund för vår fortsatta kommunikation kring frågan, bland annat på vår webb och under gyncancermånaden april. Detta i vår strävan och övertygelse om att situationen för kvinnorna i de Landsting som ännu inte tagit bort avgiften kan förbättras avsevärt när det kommer till att förbygga gynekologisk cancer.

 

Med vänlig hälsning

Barbro Sjölander

Ordförande

Nätverket mot gynekologisk cancer

070-593 81 10

Barbro.sjolander@gyncancer.se

www.gyncancer.se

FB Nätverket mot gynekologisk cancer

*Kostnaderna i breven är baserade på kostnader presenterade i en hälsoekonomisk studie publicerad i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia 2013. I kostnaderna har man i studien räknat in både kostnader för sjukvården och produktionsbortfall på grund av ledighet från arbetet. Sjukvårdskostnaderna är baserade på kostnader hämtade ur den nationella KPP databasen (kostnad per patient). KPP är en metod för att beräkna kostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt och förordas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Referens: Östensson E, Hellström AC, Hellman K, Gustavsson I, Gyllensten U, Wilander E, Zethraeus N, Andersson S.Projected cost-effectiveness of repeat high-risk human papillomavirus testing using self-collected vaginal samples in the Swedish cervical cancer screening program. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013 Jul;92(7):830-40.

Länk till abstract: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23530870

Länk till mer information om KPP: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/statistik/sjukvard/kpp

** Beräknat på antal screening som gjorts 2011 i ert län presenterat i Rapporten från Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerpresentation gånger den avgift ni hade på er hemsida juli 2013. Intäkten är beräknad på att alla kvinnor betalar avgift men i vissa Landsting är det gratis för en del åldersgrupper. Det har vi inte tagit hänsyn till här. Er intäkt kan alltså vara mycket lägre än den vi presenterar om ni redan valt att ta bort avgiften för vissa åldersgrupper

Inläggsarkiv

Ta symtom på allvar!

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Lennart Magnusson som är verksamhetschef vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga berättar att;

Anhörigas vård- och omsorgsinsatser är så omfattande att de utgör en samhällsbärande funktion som skulle ha kostat samhället cirka 194 miljarder kronor om året att ersätta med formell vård. Det är viktigt att alla verksamheter som möter anhöriga har ett anhörigperspektiv och att samhället ser till att anhöriga får det stöd som de behöver och efterfrågar.

Vi Nätverket mot gynekologisk cancer kan bara hålla med och vet att det ni gör för era närstående inte kan mätas i pengar – för det betyder allt för dem.💖

Men även som närstående behöver man bli sedd och få stöd. Och det ska samhället erbjuda. Vi driver frågor kring närståendeskap i alla forum där vi finns representerade (på nationell, regional- och lokal nivå).

Idag vill vi höra mer om vad just du har fått för stöd. Vad hjälper/hjälpte dig i din roll som närstående? Var det grannen som varje fredag kom förbi med lunch? Eller kontaktsjuksköterskan som under veckobehandlingarna alltid tar dig åt sidan och frågar hur du mår?

Eller är det så att du inte fått det stöd du önskar? Hur vill du att stödet ska ges? Vad ska det innehålla?

Dela gärna med dig! 💖
... Visa merVisa mindre

I vår podd Gyncancerpodden har vi flera avsnitt om Närståendeskap. Vi diskuterar allt från vad närståendeskap är för något, vilka behov närstående kan ha och vi talar om livet. Flera fantastiska individer som själva är närstående och/eller representerar vården delar med sig av så mycket kloka tankar!

Vår podd finns där poddar finns, och alltid på gyncancer.se/gyncancerpodden/

Vi har också flera webbinarier som belyser närståendeskap. Våra webbinarier finns på vår Youtube-kanal;
www.youtube.com/channel/UCGbkdPI0kGh7F9z_9EETspw/playlists
... Visa merVisa mindre

Video image

Kommentera på Facebook

Digital Närståendeträff

Nu (under vecka 40) är det nationella anhörigveckan.

Var femte svensk vuxen vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet någon i sin närhet.

Trots att det för många av oss känns självklart och betydelsefullt att ge omsorg till våra älskade närstående kan vi inte blunda för att det många gånger också kan vara tungt. Vi behöver stöd och behöver stötta varandra.

6/10 är det nationella Anhörigdagen och då bjuder vi in er närstående till en digital Närståendeträff. En träff där vi delar erfarenheter och stöttar varandra. Varmt välkomna!

Läs mer och anmäl er här;
gyncancer.se/kalender/
... Visa merVisa mindre

Digital Närståendeträff 

Nu (under vecka 40) är det nationella anhörigveckan. 

Var femte svensk vuxen vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet någon i sin närhet. 

Trots att det för många av oss känns självklart och betydelsefullt att ge omsorg till våra älskade närstående kan vi inte blunda för att det många gånger också kan vara tungt. Vi behöver stöd och behöver stötta varandra. 

6/10 är det nationella Anhörigdagen och då bjuder vi in er närstående till en digital Närståendeträff. En träff där vi delar erfarenheter och stöttar varandra. Varmt välkomna! 

Läs mer och anmäl er här;
https://gyncancer.se/kalender/

Livmoderhalscancer orsakas nästan uteslutande av humant papillomvirus, HPV. Idag finns vaccin som skyddar mot flera typer av detta virus och vaccinet ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det är även möjligt att vaccinera sig som vuxen.

Livmoderhalscancer (cervixcancer) ger i tidiga stadier få eller inga symtom. Men symtomen nedan är de vanligt förekommande:
🔹Små blödningar mellan menstruationerna
🔹Blödning och ibland smärta under/efter samlag
🔹Blödning och ibland smärta när man krystar på toaletten
🔹Blodblandade flytningar

Livmoderhalscancer screenas genom cellprov och HPV-test. Idag kallas kvinnor regelbundet till dessa provtagningar och sjukdomen har till följd av detta blivit betydligt mindre vanlig under de senaste 40 åren. Det är en förmån att vi har tillgång till dessa kontroller, så gå när du blir kallad!

Och kanske det viktigaste av allt: att utrota livmoderhalscancer är möjligt! 💪

Läs gärna mer på gyncancer.se/utrotalivmoderhalscancer
.
.
.
#utrotalivmoderhalscancer #livmoderhalscancer #cervixcancer #HPV #tidigupptäck #WorldGODay #tealSeptember
... Visa merVisa mindre

Livmoderhalscancer orsakas nästan uteslutande av humant papillomvirus, HPV. Idag finns vaccin som skyddar mot flera typer av detta virus och vaccinet ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det är även möjligt att vaccinera sig som vuxen.

Livmoderhalscancer (cervixcancer) ger i tidiga stadier få eller inga symtom. Men symtomen nedan är de vanligt förekommande:
🔹Små blödningar mellan menstruationerna
🔹Blödning och ibland smärta under/efter samlag
🔹Blödning och ibland smärta när man krystar på toaletten
🔹Blodblandade flytningar

Livmoderhalscancer screenas genom cellprov och HPV-test. Idag kallas kvinnor regelbundet till dessa provtagningar och sjukdomen har till följd av detta blivit betydligt mindre vanlig under de senaste 40 åren. Det är en förmån att vi har tillgång till dessa kontroller, så gå när du blir kallad!

Och kanske det viktigaste av allt: att utrota livmoderhalscancer är möjligt! 💪

Läs gärna mer på gyncancer.se/utrotalivmoderhalscancer
.
.
.
#utrotalivmoderhalscancer #livmoderhalscancer #cervixcancer #HPV #tidigupptäckt #WorldGOday #TealSeptember

Kommentera på Facebook

Hade inga symptom cellprovet räddade mig. 🙏

Ja verkligen en förmån som heter duga så Gå när Du blir kallad eller varför inte ta eget initiativ om så inte sker . Vet vad jag pratar om , är själv opererad för just livmoderhalscancer . Går numera ca var 6/mån tar prover blir undersökt och har gjort så i ca 8 år .

Load more

Translate »
X