Landsting – Brev nr 1

Landsting – Brev nr 1

Den 29/12 2013 skrev vi ett brev till alla Landsting som idag fortfarande har avgifter för att gå på cellprovtagningen. De landsting som tagit bort avgiften är Stockholm, Sörmland och Gotland så de fick inga brev.

Här nedan är ett av breven så att du kan se vilka argument vi använde.

Detta är brevet som gick till Gävleborgs Läns Landsting. Vill du se brevet till just ditt Landsting för att kunna hjälpa till att påverka, maila mig så skickar jag det/barbro.sjolander@gyncancer.se

 

Till Landstingsrådet i Gävleborgs  läns Landsting med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor,  Hannah-Karin Linck

Kopia till alla politiker i Landstingsfullmäktige

 

Avskaffa avgiften för screening- gynekologisk hälsokontroll

Jag är Ordförande i Patientföreningen Nätverket mot gynekologisk cancer. Vi är 770 medlemmar, patienter, närstående eller andra som vill stödja vår verksamhet.

Vi har en nollvision:

Ingen kvinna ska i framtiden dö i gynekologisk cancer

För att detta ska bli verklighet arbetar vi både med preventionsfrågor och frågor om jämlik vård och bedriver opinionsarbete runt detta. Vill du veta mer om vår verksamhet se www.gyncancer.se

En av våra fokusfrågor är att få fler kvinnor att gå på den gynekologiska screening, genom cellprov, som de kallas till.

Vi vet att kvinnor dör i onödan i livmoderhalscancer för att de inte kommer till den cellprovstagning de inbjuds till. Anledningarna till varför kvinnorna inte deltar är många men socioekonomiska faktorer väger starkt.

Vi vill att alla Landsting tar bort avgiften för screening. Det är ett bra första steg för att få fler att delta och för att fånga upp fler kvinnor som riskerar att drabbas av cancer.

I ert Landsting screenades 2011 omkring 18.500 kvinnor och baserat på uppgifter från en vetenskapligt publicerad studie uppgick kostnaden för screeningen till omkring 28 miljoner kronor *. I ert Landsting insjuknade samma år 12 kvinnor i livmoderhalscancer och 2 kvinnor avled i sjukdomen. Totala kostnaden för sjukvården för att behandla dessa kvinnor med livmoderhalscancer och produktionsbortfall på grund av sjukfrånvaro från arbetet uppgick till mellan 4-7 miljoner kr beroende på vilket avancerat stadium av livmoderhalscancer kvinnan var i när cancern upptäcktes.  De flesta kvinnor som utvecklar livmoderhalscancer är de som inte deltar i screeningen.  I denna kostnad är inte samhällets kostnad för den efterföljande vården av cancerpatienter samt den palliativa vården inräknad. Inte heller de återkommande fall av cancer som står för ca 10-20% av alla fall med livmoderhalscancer i Sverige.

Avgiften för screeningen gav ert Landsting en intäkt på omkring 1,8 miljoner kronor **. Genom att ta bort avgiften ökar deltagandet  i screeningen och därigenom minskar antalet fall av livmoderhalscancer och antal döda pga. sjukdomen.

Vi har i stycket ovan inte beskrivit det mänskliga lidandet som drabbar dessa kvinnor och deras anhöriga. Livmoderhalscancer går att undvika genom att man går på de cellprovskontroller man kallas till. Avgiften är ett hinder för kvinnor som önskar delta men av ekonomiska skäl inte kan prioritera att delta.

Avgiftsfria screeningar ger resultat

Vi vet att kvinnor inte deltar i screeningen p.g.a. bl.a. socioekonomiska skäl där kostnaden för screening är en viktig parameter. De Landsting som tagit bort avgiften, Stockholm och Sörmland har sett ett kraftigt ökat deltagande. Gotland har just bestämt att ta bort sin avgift från årsskiftet . Sven Törnberg, överläkare och ansvarig för screeningprogrammen på RCC Stockholm – Gotland sa när det presenterades:  I Stockholm såg vi att borttagandet av avgiften ökade deltagandet i screeningprogrammet mycket positivt och vi tycker att det är utmärkt att även de gotländska kvinnorna får den möjligheten,  Genom att kvinnor inte deltar i screeningen riskerar landstingen att antalet kvinnor som får livmoderhalscancer ökar.

Vi arbetar för att få bort avgiften i alla Landsting. Därför vänder vi oss nu med detta brev till alla Landsting som har avgifter för detta idag.

Tacksam för snabbt svar på hur ni ser på denna fråga, varför det ser ut som det gör och hur ni kan verka för att så snabbt som möjligt ta bort avgiften.

Den dialog vi inleder nu och de svar vi får kommer också att ligga till grund för vår fortsatta kommunikation kring frågan, bland annat på vår webb och under gyncancermånaden april. Detta i vår strävan och övertygelse om att situationen för kvinnorna i de Landsting som ännu inte tagit bort avgiften kan förbättras avsevärt när det kommer till att förbygga gynekologisk cancer.

 

Med vänlig hälsning

Barbro Sjölander

Ordförande

Nätverket mot gynekologisk cancer

070-593 81 10

Barbro.sjolander@gyncancer.se

www.gyncancer.se

FB Nätverket mot gynekologisk cancer

*Kostnaderna i breven är baserade på kostnader presenterade i en hälsoekonomisk studie publicerad i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia 2013. I kostnaderna har man i studien räknat in både kostnader för sjukvården och produktionsbortfall på grund av ledighet från arbetet. Sjukvårdskostnaderna är baserade på kostnader hämtade ur den nationella KPP databasen (kostnad per patient). KPP är en metod för att beräkna kostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt och förordas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Referens: Östensson E, Hellström AC, Hellman K, Gustavsson I, Gyllensten U, Wilander E, Zethraeus N, Andersson S.Projected cost-effectiveness of repeat high-risk human papillomavirus testing using self-collected vaginal samples in the Swedish cervical cancer screening program. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013 Jul;92(7):830-40.

Länk till abstract: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23530870

Länk till mer information om KPP: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/statistik/sjukvard/kpp

** Beräknat på antal screening som gjorts 2011 i ert län presenterat i Rapporten från Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerpresentation gånger den avgift ni hade på er hemsida juli 2013. Intäkten är beräknad på att alla kvinnor betalar avgift men i vissa Landsting är det gratis för en del åldersgrupper. Det har vi inte tagit hänsyn till här. Er intäkt kan alltså vara mycket lägre än den vi presenterar om ni redan valt att ta bort avgiften för vissa åldersgrupper

Inläggsarkiv

Bli medlem enkelt och kostnadsfritt!

Som medlem visar du att du delar delar vår vision att ”Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer”. Bli medlem idag och hjälp oss i kampen. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. Som medlem får du vårt elektroniska Nyhetsbrev.

 Ta symtom på allvar!

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Missa inte att anmäla dig till detta webbinarium om äggstockscancer!

Webbinarium; Äggstockscancer - Nutid och framtid

När; Måndag 24/5 kl.18.30

Föreläser gör Josefin Fernebro som är biträdande överläkare vid mottagningen för gynekologisk cancer på Karolinska Universitetssjukhuset.

Anmäl dig på www.eventbrite.se/e/aggstockscancer-nutid-och-framtid-tickets-154385139107

Det är givetvis kostnadsfritt att delta.

ritt .

#LevaLiteTill
#äggstockscancer er
... Visa merVisa mindre

Missa inte att anmäla dig till detta webbinarium om äggstockscancer! 

Webbinarium; Äggstockscancer - Nutid och framtid
 
När; Måndag 24/5 kl.18.30

Föreläser gör Josefin Fernebro som är biträdande överläkare vid mottagningen för gynekologisk cancer på Karolinska Universitetssjukhuset.

Anmäl dig på https://www.eventbrite.se/e/aggstockscancer-nutid-och-framtid-tickets-154385139107

Det är givetvis kostnadsfritt att delta.

#LevaLiteTill #äggstockscancer #ovarialcancer #världsäggstockscancerdagen

Idag är det 8 maj och Världsäggstockscancerdagen! För att närma oss vår vision att ingen ska dö i gynekologisk cancer så fortsätter vi att synliggöra äggstockscancer, bukens tysta tumör. Symtomen är diffusa och många får en sen diagnos som innebär dålig prognos. Vi vill ändra på det! 

Hjälp oss sprida kunskap om äggstockscancer nu i maj. Gilla, kommentera, dela och använd #LevaLiteTill i era sociala kanaler. Glöm inte att tagga oss! 

Läs mer om varför vi använder #LevaLiteTill på gyncancer.se
.
.
.
LiteTill yncancer.se
.
.
.
Till stockscancerdagen en varialcancer cancer arianCancerDay CD apräddarliv darliv nskap #nmgc bete deellförening
... Visa merVisa mindre

Idag är det 8 maj och Världsäggstockscancerdagen! För att närma oss vår vision att ingen ska dö i gynekologisk cancer så fortsätter vi att synliggöra äggstockscancer, bukens tysta tumör. Symtomen är diffusa och många får en sen diagnos som innebär dålig prognos. Vi vill ändra på det! 

Hjälp oss sprida kunskap om äggstockscancer nu i maj. Gilla, kommentera, dela och använd #LevaLiteTill i era sociala kanaler. Glöm inte att tagga oss! 

Läs mer om varför vi använder #LevaLiteTill på gyncancer.se
.
.
. 
#LevaLiteTill #världsäggstockscancerdagen #äggstockscancer #ovarialcancer #WorldOvarianCancerDay #WOCD #tidigupptäckt #kunskapräddarliv #spridkunskap #gyncancer #nmgc #ideelltarbete #patientförening #ideellförening #tealsammansmotgyncancer #tillsammansmotcancer

Kommentera på Facebook

#LevaLiteTill

Tack för allt ni gör, #levalitetill 💞

"...efter ett tag insåg jag att jag inte bara kunde gå tillbaka till mitt gamla liv. Jag ville ta chansen att när jag mådde bättre göra något mer och bidra på något sätt. I våras startade jag en stiftelse: Lena Wäpplings Stiftelse, för att stödja vetenskaplig forskning inom gynekologi, främst äggstockscancer. Jag är övertygad om att mer pengar till forskning är nyckeln till att tidigare kunna diagnosticera och få fram bättre behandlingsmetoder för kvinnor med äggstockscancer."

Läs Lenas berättelse! gyncancer.se/2020/03/nar-livet-stalls-pa-anda/
💚
.
.
.
#äggstockscancer #ovarialcancer #nmgc #gyncancer #kunskapräddarliv #tidigupptäckt #ideelltarbete #patientförening #ideellförening #wocd #världsäggstockscancerdagen #LevaLiteTill #dinhistoria #minhistoria
... Visa merVisa mindre

...efter ett tag insåg jag att jag inte bara kunde gå tillbaka till mitt gamla liv. Jag ville ta chansen att när jag mådde bättre göra något mer och bidra på något sätt. I våras startade jag en stiftelse: Lena Wäpplings Stiftelse, för att stödja vetenskaplig forskning inom gynekologi, främst äggstockscancer. Jag är övertygad om att mer pengar till forskning är nyckeln till att tidigare kunna diagnosticera och få fram bättre behandlingsmetoder för kvinnor med äggstockscancer.

Läs Lenas berättelse!  https://gyncancer.se/2020/03/nar-livet-stalls-pa-anda/
💚
.
. 
. 
#äggstockscancer #ovarialcancer #nmgc #gyncancer #kunskapräddarliv #tidigupptäckt #ideelltarbete #patientförening #ideellförening #wocd #världsäggstockscancerdagen #LevaLiteTill #dinhistoria #minhistoria

Kommentera på Facebook

Kolla in sv.lenawfoundation.com/lenas-lopp för att läsa mer om loppet och anta utmaningen i höst! Tack Lena Wäppling's Foundation för allt du gör för att det ska forskas mer på äggstockscancer! <3

1 vecka sedan
Joelle Abou Khalil

Today is #worldovariancancerday!
But it is not only today we should #talkaboutheOC
We need to continue talking about it everyday!
Idag är det #världsäggstockscancerdagen!
Men det är inte bara idag vi måste #prataomäggstockscancer
Vi måste fortsätta göra det varje dag!

Today we continue to spread awareness on #ovariancancer but we must not forget that there is a #mother, a wife, a daughter, a sister, an aunt, a grandma & a friend out there who is struggling to #ovarcome this disease on a daily basis. We must not also forget her loved ones who are suffering along with her.
Idag uppmärksammar vi äggstockscancer men vi borde inte glömma att VARJE DAG är det någons mamma, fru, syster, dotter, mormor/farmor, faster/moster och vän som kämpar mot den hemska sjukdom och att dom runt omkring lider lika mycket av att se på.

I support Nätverket mot gynekologisk cancer's campaign during this month of May under the theme I want to #livealittlelonger because having lost my mother to ovarian cancer, I do not wish that for others. And because I hope that one day soon every women who get diagnosed with ovarian cancer can have the chance to #livealittlelonger!

Jag stödjer Nätverket mot gynekologisk cancer's kampanj denna Maj Månad Jag vill #levalitetill för att jag själv förlorade min mamma och vill inte att andra ska behöva göra det. För att jag vill att kvinnor som blir diagnoserade med äggstockscancer ska få chansen att #levalitetill!

Stöd kampanjen genom att gilla, kommentera eller dela! Glöm inte #levalitetill och att tagga!
Mer information hittar ni även på hemsidan www.gyncancer.seNär man lever med äggstockscancer, som ofta blir kronisk, där man tvingas hantera biverkningar, återfall, återkommande behandlingar och dystra besked – så är det, allt det till trots, egentligen det enda man vill att få #LevaLiteTill!

Vi vill att det ska bli möjligt för fler! Läs om vad vi ser behöver ske på www.gyncancer.se

Ett steg är att sprida kunskap – så gilla, kommentera och dela! Använd #LevaLiteTill och tagga oss i era inlägg 💚💙🙏
.
.
.
#äggstockscancer #ovarialcancer #nmgc #gyncancer #kunskapräddarliv #tidigupptäckt #ideelltarbete #patientförening #ideellförening #wocd #världsäggstockscancerdagen #LevaLiteTill #8maj
... Visa merVisa mindre

Today is #worldovariancancerday!
But it is not only today we should #talkaboutheOC 
We need to continue talking about it everyday! 
Idag är det #världsäggstockscancerdagen!
Men det är inte bara idag vi måste #prataomäggstockscancer
Vi måste fortsätta göra det varje dag!

Today we continue to spread awareness on #ovariancancer but we must not forget that there is a #mother, a wife, a daughter, a sister, an aunt, a grandma & a friend out there who is struggling to #ovarcome this disease on a daily basis.  We must not also forget her loved ones who are suffering along with her.
Idag uppmärksammar vi äggstockscancer men vi borde inte glömma att VARJE DAG är det någons mamma, fru, syster, dotter, mormor/farmor, faster/moster och vän som kämpar mot den hemska sjukdom och att dom runt omkring lider lika mycket av att se på.

I support Nätverket mot gynekologisk cancers campaign during this month of May under the theme I want to #livealittlelonger because having lost my mother to ovarian cancer, I do not wish that for others. And because I hope that one day soon every women who get diagnosed with ovarian cancer can have the chance to #livealittlelonger! 

Jag stödjer Nätverket mot gynekologisk cancers kampanj denna Maj Månad Jag vill #levalitetill för att jag själv förlorade min mamma och vill inte att andra ska behöva göra det. För att jag vill att kvinnor som blir diagnoserade med äggstockscancer ska få chansen att #levalitetill! 

Stöd kampanjen genom att gilla, kommentera  eller dela! Glöm inte #levalitetill och att tagga! 
Mer information hittar ni även på hemsidan www.gyncancer.se
Load more

Translate »