Gyncancervård ur ett patientperspektiv – film och checklista

Under vintern 2018 tog vi i Nätverket mot gynekologisk cancer fram en film som beskriver hur vi gyncancerpatienter och närstående vill bli bemötta i vården. Budskapet är framtaget av drabbade och närstående i vår styrelse. Mycket kunskap och erfarenhet är också hämtad från vår slutna Facebook grupp.

Vi hoppas att filmen ska visas på personalmöten, i utbildningar och i många andra sammanhang där erfarenhet och önskningar från patienter efterfrågas. Vill ni att vi ska vara delaktiga i utbildningar eller komma på möten så hör av er till info@gyncancer.se

Filmen finns på vår youtubekanal där du även kan hitta patientfilmer, webbinarier och föredrag

Du hittar filmen här 

Till filmen gjorde vi en checklista som vi hoppas att alla som bemöter gyncancerpatienter uppskattar och använder vid möte med patienter och närstående samt vid personalmöten och utbildningar

Checklistan hittar du här

 

Här kan du även bläddra i en PDF med informationen från filmen, den går också bra att ladda ner och skriva ut.