Stämma 2020

Här kommer verksamhetsberättelse och Valberedningens förslag läggas ut

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2019._slutlig