Styrelse

Styrelse efter stämman april 2018

Ordförande

Barbro Sjölander

Drabbad av bröstcancer 2002, väninna med livmoderhalscancer och en annan med BRCA.

Jag vill vara med och ge drabbade och närstående en röst. Min uppgift i styrelsen är att se till att vi arbetar mot vår vision och att vi följer vår handlingsplan och att vi blir ett bra lag. Vi vill inte att någon ska drabbas och vi vill att de som ändå drabbats ska få bästa vård och rehabilitering. För att närma oss det behöver vi sprida kunskap och påverka politiker och profession. Vi behöver också stödja de som drabbats och de närstående.

Jag har varit Ordförande för Patientrådet vid RCC Stockholm/Gotland i fyra år. Nu sitter jag i myndigheten Vårdanalys patientråd. Eftersom jag bor i Nacka är jag aktiv även på Karolinska både i deras strategiska patientråd och som patientföreträdare i ledningsgruppen för gyncancerflödet (all behandling av gynekologisk cancer).

barbro.sjolander@gyncancer.se

Mobil: 070-593 81 10

Kassör

Annika Nordström

Drabbad av livmodershalscancer 2006, tre år senare gick min mamma, 65 år, bort i samma sjukdom. Både när jag själv var sjuk och framförallt under mammas sjukdomsår stötte vi på alldeles för många problem i vården, allt från väntetider, bortslarvade provsvar, felmedicinering, skickades till fel sjukhus mm vilket var oerhört jobbigt och frustrerande.

När Barbro Sjölander, ordföranden, kontaktade mig ett par år efter mammas bortgång och frågade om jag kunde vara med som kassör i styrelsen var svaret enkelt. Jag har under många år arbetat med ekonomi och redovisning och är glad att jag på mitt sätt kan bidra till att vården blir bättre och till nätverkets viktiga nollvision.

annika@gyncancer.se

Mobil: 070-857 71 13

Sekreterare

Sissi Hamnström Cole

När jag fick min cancerdiagnos i november 2014 visste jag absolut ingenting om gynekologisk cancer. Jag kände heller inte till någon i min vän- och bekantskapskrets som hade fått en cancerdiagnos. Det tog därför ett tag innan jag förstod att inte alla vill prata om detta utan istället gömmer det inom sig och går vidare efter behandling, men så fungerar inte jag som person utan jag talade öppet om min sjukdom. Jag sökte efter information och andra som var i samma situation och på den vägen hittade jag Nätverket mot gynekologisk cancer. I Facebook-gruppen och på hemsidan fanns en hel del fakta och synpunkter som jag tog till mig.
Det jag kan tillföra är min långa erfarenhet av fackligt arbete. Jag har varit fackligt aktiv under hela mitt arbetsliv, men efter min sjukdom valde jag att i stället satsa på ideellt arbete inom Nätverket. Jag gillar ha möjlighet att påverka och få saker att hända så förhoppningsvis bidrar detta till att vi i Nätverket tillsammans stärker patienters och närståendes ställning inom cancerområdet.  Jag Sitter med i Patientrådet RCC Sydöst och i RCC sydösts ledningsgrupp (RCC = regionalt cancercentrum)

sissi@gyncancer.se

Mobil: 070-992 82 63

Malin Malm

Fick diagnos äggstockscancer (LGS) i juli 2014. Har genomgått en omfattande operation och totalt 13 cytostatikaomgångar och har fortsatt regelbunden kontakt med vården. Jag googlade mkt under min behandlingstid och kom så i kontakt med “Jag bär Teal” och fantastiska Anna som sitter i valberedningen för Nätverket mot gynekologisk cancer. Blev tillfrågad och invald i styrelsen för Nätverket mot gynekologisk cancer 2016.

Varit ganska öppen med min sjukdom sedan min diagnos men det har ändå alltid känts lite “skämsigt” och intimt och bara ordet cancer gör de flesta väldigt obekväma. Jag tycker att synen på cancer behöver förändras och att vi patienter måste ta mer plats. Dessutom finns det mer att önska av vården och jag vill vara med och påverka. Jag får så mkt energi tillbaka från arbetet i Nätverket mot gynekologisk cancer! Vi är ett litet naggande gott gäng med massa driv och det känns bra att veta att vi faktiskt gör skillnad. Jobbar som grafisk formgivare till vardags och har ett stort intresse för kost-, miljö- och hållbarhetsfrågor. I Nätverket är jag ansvarig för webbutik och grafisk form.

malin@gyncancer.se

Mobil: 070-741 58 63

Roshan Tofighi

En nära anhörig blev diagnostiserad med äggstockscancer för några år sen och jag insåg då att gynekologisk cancer är underprioriterad och forskningen underfinansierad. Eftersom jag själv har en forskningsbakgrund så gjorde detta mig förbannad och jag ville göra något men visste inte vad. Då hittade jag Nätverket mot gynekologisk cancer på nätet och sedan 2013 har jag varit engagerad i Nätverket på olika sätt. Mitt största bidrag är att skriva om den senaste forskningen inom vård- och behandling. Jag hoppas att mina artiklar ska få kvinnor att kräva mer av vården och att vårdgivarna och läkemedelsindustrin ska satsa mer på gynekologisk cancer, en cancerform som drabbar endast kvinnor och som behandlas nästan endast av kvinnor!

roshan@gyncancer.se

Mobil: 073-641 56 11

Alexandra Andersson

Jag bor utanför Skellefteå med älskade sambo och katt. Min älskade mamma lever med en kronisk äggstockscancer. Både jag och min mamma bär genmutationen BRCA1. Jag är helt övertygad om att kunskap räddar liv och kan leda till en bättre livskvalitet. Jag engagerar mig i Nätverket mot gynekologisk cancer just för att det är en förening som delar min tro om att kunskap räddar liv. Jag känner och vet att detta är en förening som gör skillnad, vi gör skillnad för att färre ska drabbas men också att de som tyvärr drabbas och deras anhöriga ska få den bästa möjliga jämlika vård och rehabilitering.

I styrelsen är jag engagerad i många frågor och brinner för i princip allt. Jag är lite extra engagerad i internationell samverkan, webbinarier, rehabilitering, palliation, och ärftlig cancer.

alexandra@gyncancer.se

Mobil: 073-044 96 28

Therese Lindé

Therese Lindes foto.

Avgått ur styrelsen september 2018 p.g.a ny anställning som Global Public Affairs Director at Elekta

Jag är engagerad i Nätverket mot gynekologisk cancer sedan 2015. Min mamma drabbades av bröstcancer 49 år gammal  som behandlades framgångsrikt. Nio år senare diganostiserades hon dock med långt framskriden äggstockscancer. Tack vare god behandling och kosthållning klarade hon sig i sex år, vilket är en lång tid för denna diagnos, men alldeles för kort för henne. Som nära anhörig väcks mycket frågor kring diagnos, behandling, forskning och kliniska studier, vårdprocess, läkarkontakt, rehabilitering kopplingen mellan landsting och kommun vid behandling i hemmet och inte minst ärftlighetsfaktorn. För mig blev det självklart att engagera mig för en bättre och jämlik vård så att fler kvinnor överlever och får ett liv med hög livskvalitet även efter behandling. Som styrelseledamot för Nätverket bidrar jag framför allt med mina kommunikationskunskaper och ansvarar för webben och vårt nyhetsbrev.

therese.linde@gyncancer.se

Mobil: 070-291 38 30

Mie Karlström

Cervixcancer 2013. Jag har hela tiden varit öppen med min cancer, främst via min blogg, men också genom att prata med folk jag kommit i kontakt med. Gyncancer är inget vi kan tiga ihjäl. Information och framför allt kunskap räddar liv.

Jag vill bidra till att alla får den vård och rehabilitering de behöver oavsett var man befinner sig i processen och OAVSETT var man bor. Det gör jag genom att t.ex. finnas med i regional vårdprocessgrupp för gynekologisk cancer och regionalt nätverk för sjuksköterskor inom gynekologisk cancervård.

Jag är också intresserad av kost och motion, både i förebyggande syfte men också som en del i behandling och rehabilitering. Intresset för kost och motion verkar ha ökat både hos oss drabbade men också på sjukhus och vårdcentraler. Jag ser fram mot den dag då det är något som är en naturlig del i cancerprocessen.

Kort och gott, jag vill bidra till att vi mår så bra som möjligt i den situation vi befinner oss i just nu.

Mie@gyncancer.se

070-566 39 23

Kerstin Hemström

Avgått ur styrelsen dec 2018 p.g.a hälsoskäl

23 december 2011 fick jag min cancerdiagnos av en fantastisk läkare. Jag hade svår Livmoderkroppscancer. Under 2012 behandlades jag med operation och cellgifter och strålning. Jag fick många svåra biverkningar och det var en tung tid. Under behandlingstiden tränade jag mycket och jag tror att det är därför som jag ganska snart var mitt gamla jag igen. I augusti 2017 blev jag friskförklarad.

Redan vid första cellgiftsbehandlingen blev jag medlem i GCG Mariarosen. Efter ett år var jag ordförande och införde besök och stöd för patienterna som fick sina behandlingar, jag bjöd in läkare, sjuksköterskor, tränare med flera till våra aktiviteter, jag ville att alla ska veta att det är viktigt att träna och att det går framåt med forskning om gyncancer. Jag har också valt att nu engagera mig i Nätverket mot gynekologisk cancer som medlem i styrelsen. Där fortsätter jag mitt engagemang för att fler ska gå på cellprovtagningarna och att både flickor och pojkar ska HPV vaccineras.

Jag är aktiv i Patientrådet vid RCC Uppsala/Örebro numera är jag vice Ordförande. Genom det engagemanget har jag varit med om att ta fram standardiserade vårdförlopp för gyncancer, regionens cancerplan och jag sitter också med i cancerrådet för Västmanland.

kerstin@gyncancer.se

070-683 80 80

Karin Lagerkvist

Vår revisor Karin Lagerkvist är bl.a tidigare skattechef på Swedish Match och Stora Enso.

karin.lagerkvist@telia.com

Mobil: 070-637 66 06

Valberedning inför stämman 2019

Anna Ingemarsdotter Wängdahl

Oktober 2015 fick jag beskedet att jag drabbats av livmoderhalscancer i stadie 3b. Behandling blev yttre och inre strålning (brachy) och cytostatika (cisplatin). Under våren 2016 startade jag den ideella föreningen ”Jag bär teal” med målet att samla in så mycket pengar som möjligt till just gyncancerforskning SAMT att uppmärksamma denna sk tysta, tyvärr lite skamsna cancer som jag upplevde att den var när jag drabbades.
Jag kom i kontakt med Barbro Sjölander i och med Globeathon i Kungsträdgården och efter det rullade det på. Jag blev inbjuden till att få vara med på styrelsemöten och att få delta och sälja mina armband på, det numera årligt återkommande eventet, ”Gyncancerdagarna”.
Under de senaste åren har jag ingått i valberedningen för Nätverket mot gynekologisk cancer. Är så imponerad över alla dessa kvinnor som verkligen lägger sina själar i detta och jag önskar att jag kunde engagera mig mer än bara att ingå i valberedningen. Just nu finns tyvärr inte orken, detta mest p g a av fatigue (trötthet) som är en av biverkningar från min cancer.

Anna.ingemarsdotter.wangdahl@ekero.se

Thérèse Kärrman

Fick besked om ärftlig bröst- och äggstockscancer för tio år sedan och genomgick förebyggande operationer. Det blev vägen in i ett engagemang för kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer. Drog igång Gyncancerdagen på Södra Teatern samt det nyhetsbrev med webb som idag är Nätverket mot gynekologisk cancer. Ett nätverk som tack vare eldsjälen Barbro Sjölander med styrelse, har blivit den starka stöd och lobbyorganisation som jag drömde om när jag tog över, helt ensam som nybörjare i påverkansbranschen. Jag vill bidra med mina erfarenheter av politiskt arbete och med det nätverk jag skapar under åren. Idag arbetar jag med public affairs på en bank.

therese.karrman@swedbank.se

Faktureringsadress

c/o Annika Nordström

Odelbergs väg 9 b,

134 40 Gustavsberg

Konto: Bg 803-2229

Swish: 1230297762

Organisationsnummer: 802444-1977

Föreningen är en ideell förening

Föreningens adress är:

Nätverket mot gynekologisk cancer

c/o Barbro Sjölander

Parkgränden 4

131 41 Nacka

Inläggsarkiv

Bli medlem enkelt och kostnadsfritt!

Som medlem visar du att du delar delar vår vision att ”Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer”. Bli medlem idag och hjälp oss i kampen. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. Som medlem får du vårt elektroniska Nyhetsbrev.

 Ta symtom på allvar!

Facebook

Välkommen till En afton om gyncancer!
I år tar vi bland annat upp ärftlig cancer under gyncancerdagarna i april. Då kommer vi också att visa hela den fina intervun med Alexandra och Maria Andersson från Skellefteå. Välkommen till En afton om gyncancer – den 4 april i Göteborg, 8 april i Stockholm, 9 april i Linköping och 10 april i Malmö. Alla är varmt välkomna - fri entré! Anmäl dig här:

gyncancer.se/gyncancerdagar/
... Visa merVisa mindre

💞💞💞🌹

2 dagar sedan
Avatar

💕💕

2 dagar sedan
Avatar

Kram till er💞

3 dagar sedan
Avatar

Kommentera på Facebook

Tryck på omslagbilden så kommer du direkt till anmälan ... Visa merVisa mindre

Translate »