Styrelse

Styrelse efter stämman april 2020

Ordförande

Barbro Sjölander

Drabbad av bröstcancer 2002, en väninna med livmoderhalscancer och en annan med BRCA.

Jag vill vara med och ge drabbade och närstående en röst. Min uppgift i styrelsen är att se till att vi arbetar mot vår vision och att vi följer vår handlingsplan och att vi blir ett bra lag. Vi vill inte att någon ska drabbas och vi vill att de som ändå drabbats ska få bästa vård och rehabilitering. För att närma oss det behöver vi sprida kunskap och påverka politiker och profession. Vi behöver också stödja de som drabbats och de närstående.

Jag har varit Ordförande för Patientrådet vid RCC Stockholm/Gotland i fyra år. Eftersom jag bor i region Stockholm är jag aktiv även på Karolinska både i deras strategiska patientråd och som patientföreträdare i ledningsgruppen för gyncancerflödet (all behandling av gynekologisk cancer).

barbro.sjolander@gyncancer.se

Mobil: 070-593 81 10

Kassör

Malin Sundqvist

Jag fick 28 år gammal livmoderhalscancer 2017, och har sedan dess haft två spridda återfall. Jag har behandlats med cytostatika i olika omgångar, strålning och brachy, samt vid mitt sista återfall en stor och komplicerad operation. Jag var den första patienten på NKS som fick denna operationen, den räddade mitt liv – och jag gick från att leva med obotlig cancer till att återigen behandlas kurativt. Den resan jag gjort gör att jag har stor inblick i de flesta behandlingsalternativ för livmoderhalscancer som finns idag och vad dem gör med kroppen – och att jag drömmer om att vi i framtiden ska hitta alternativ som inte bara botar, utan också ger oss kvinnor en bra livskvalitet efteråt.

Jag har sedan mitt första återfall, då läkarna sa att jag var obotligt sjuk, varit helt öppen om min sjukdom inför anhöriga och kollegor men också på sociala medier. Jag har varit med på nyhetsmorgon två gånger och pratat om cancer, varit med i ett klipp på Cancergalan (2020) samt samlat in pengar till Cancerfonden och Ung Cancer genom olika initiativ.

Idag har jag precis börjat jobba igen efter nästan två år som sjukskriven. Jag jobbar som konsult med företagsförvärv på KPMG där jag varit sedan 2014 då jag flyttade upp till Stockholm från Göteborg där jag växt upp. I Stockholm bor jag tillsammans med min sambo, och när jag inte jobbar eller ”hänger” på NKS gillar jag att vara med vänner, äta gott och njuta av livet.

Sekreterare

Sissi Hamnström Cole

När jag fick min cancerdiagnos i november 2014 visste jag absolut ingenting om gynekologisk cancer. Jag kände heller inte till någon i min vän- och bekantskapskrets som hade fått en cancerdiagnos. Det tog därför ett tag innan jag förstod att inte alla vill prata om detta utan istället gömmer det inom sig och går vidare efter behandling, men så fungerar inte jag som person utan jag talade öppet om min sjukdom. Jag sökte efter information och andra som var i samma situation och på den vägen hittade jag Nätverket mot gynekologisk cancer. I Facebook-gruppen och på hemsidan fanns en hel del fakta och synpunkter som jag tog till mig.
Det jag kan tillföra är min långa erfarenhet av fackligt arbete. Jag har varit fackligt aktiv under hela mitt arbetsliv, men efter min sjukdom valde jag att i stället satsa på ideellt arbete inom Nätverket. Jag gillar ha möjlighet att påverka och få saker att hända så förhoppningsvis bidrar detta till att vi i Nätverket tillsammans stärker patienters och närståendes ställning inom cancerområdet.

sissi@gyncancer.se

Mobil: 070-992 82 63

Avgått 2020-08-27

Malin Malm

Fick diagnos äggstockscancer (LGS) i juli 2014. Har genomgått en omfattande operation och totalt 13 cytostatikaomgångar och har fortsatt regelbunden kontakt med vården. Jag googlade mkt under min behandlingstid och kom så i kontakt med “Jag bär Teal” och fantastiska Anna som sitter i valberedningen för Nätverket mot gynekologisk cancer. Blev tillfrågad och invald i styrelsen för Nätverket mot gynekologisk cancer 2016.

Varit ganska öppen med min sjukdom sedan min diagnos men det har ändå alltid känts lite “skämsigt” och intimt och bara ordet cancer gör de flesta väldigt obekväma. Jag tycker att synen på cancer behöver förändras och att vi patienter måste ta mer plats. Dessutom finns det mer att önska av vården och jag vill vara med och påverka. Jag får så mkt energi tillbaka från arbetet i Nätverket mot gynekologisk cancer! Vi är ett litet naggande gott gäng med massa driv och det känns bra att veta att vi faktiskt gör skillnad. Jobbar som grafisk formgivare till vardags och har ett stort intresse för kost-, miljö- och hållbarhetsfrågor. I Nätverket är jag ansvarig för webbutik och grafisk form.

malin@gyncancer.se

Mobil: 070-741 58 63

Roshan Tofighi

En nära anhörig blev diagnostiserad med äggstockscancer för några år sen och jag insåg då att gynekologisk cancer är underprioriterad och forskningen underfinansierad. Eftersom jag själv har en forskningsbakgrund så gjorde detta mig förbannad och jag ville göra något men visste inte vad. Då hittade jag Nätverket mot gynekologisk cancer på nätet och sedan 2013 har jag varit engagerad i Nätverket på olika sätt. Mitt största bidrag är att skriva om den senaste forskningen inom vård- och behandling. Jag hoppas att mina artiklar ska få kvinnor att kräva mer av vården och att vårdgivarna och läkemedelsindustrin ska satsa mer på gynekologisk cancer, en cancerform som drabbar endast kvinnor och som behandlas nästan endast av kvinnor!

roshan@gyncancer.se

Mobil: 073-641 56 11

Camilla Lissner

Ort: Gnesta (ursprungligen från Stockholm)

Yrkesbakgrund: Utbildad kulturgeograf och systemvetare som senare i livet valt konstskolor. Arbetar för närvarande i detaljhandeln och är engagerad  som liberal fritidspolitiker.

Kronisk cancer idag.Diagnosen med ovanlig typ av vaginalcancer 2011 friskförklarades 2016. 2017 visade det sig att cancern spritt sig till lungorna.

Det är mycket som är viktigt när det gäller gynekologisk cancer. Jag anser att det behövs bättre vård, omsorg, planering och rehab mellan och efter behandling. Med effektivare behandling blir det fler som lever med kronisk cancer som behöver rehabiliteras mellan behandlingar för att leva ett sä rikt liv som möjligt och för att stärkas inför nya behandlingar.

Vi behöver våga prata om cancer och sexualitet. Ställa krav på vården om att detta skall vara en lika självklar del av behandlingen som träning, kost, samtal mm.

På grund av sjukdom avgick Camilla ur styrelsen 2020-06-10

Marianne Olsson

Bor i Sävedalen, en förort till Göteborg.
För två år sedan upptäcktes min äggstockscancer, och efter det har jag opererats och behandlats med cellgifter, och hoppas att återfallet dröjer.

Yrkesbakgrund: Jag är mamma och mormor, och har jobbat i många år inom vård och omsorg, som chef och ledare, och som expert på verksamhetsutveckling

För mig är det viktigt att vi driver frågor om tidig upptäckt och prevention, och att vi verkar för en ökad delaktighet för patienter i vården.

Nu kommer jag att vara patientrepresentant i vårdprogramgruppen för äggstockscancer i Västra Götaland och jag är också patientrepresentant i Min vårdplan

Catharina Malmberg

Bor i Ludvika
Yrkesbakgrund: Marknadskommunikatör inom verkstadsindustrin sedan över 20 år tillbaka.
Om drabbad: Fick diagnosen livmodercancer i januari 2018.
Vad du tycker i viktigt i arbetet med gynekologisk cancer: Det jag har saknat under min egen sjukdom: en patientförening eller någon annan med erfarenhet (förutom sjukvården) att prata med. Och bättre eftervård – eller snarare att vi får den eftervård vi har rätt till.

Pia Claesson Fredin

I slutet av 2018 drabbades jag av både trippelnegativ bröstcancer och äggledarcancer.  Jag fick också besked om att jag är bärare av BRCA 1. 4 oktober fick jag min sista cellgiftsbehandling mot äggledarcancer och jag medicinerar med Lynparza för att hålla återfallet på avstånd.

Jag är socionom och har arbetat med människor under större delen av mitt yrkesliv. Sedan många år tillbaka är jag arbetsledare i en utredningsgrupp inom den sociala barnavården. I mitt arbete ingår att ge stöd till utsatta grupper och att samverka mellan olika myndigheter.

Under min sjukdom har jag genom nätverket många gånger fått de svar och det stöd som jag saknat i sjukvården. Jag brinner för att vi ska få en jämlik vård och att vi som drabbas av gynekologisk cancer ska kunna känna oss trygga med att vi får den bästa vården och tillgång till de bästa medicinerna oavsett var i landet vi bor. Jag har också fått erfara bristen på patientmedverkan och hoppas att nätverket kan arbeta för att vården ska släppa in oss patienter i vårdplaneringen. Jag blev tillfrågad om att gå med i styrelsen 2020 och hoppas att jag kan bidra till att driva nätverkets frågor och få vara med och utveckla nätverket framåt.

Pia Claesson Fredin

Mobil: 0730-622398

Adjungerad till styrelsen

Alexandra Andersson

Jag bor i Skellefteå med min make och vår älskade katt Kurre. Min mamma lever med en kronisk äggstockscancer och både min mamma och jag är bärare av genmutationen BRCA1. Jag fann Nätverket mot gynekologisk cancer när min mamma blev sjuk och jag började engagera mig i föreningen 2014. Att det blev just Nätverket mot gynekologisk cancer som jag valde att engagera mig inom var ett enkelt val, jag är nämligen helt övertygad om att kunskap räddar liv och detta är en förening som delar min tro. Jag känner och vet att denna förening gör stor skillnad. Vi försöker jobba för att färre ska drabbas men också för att de som tyvärr drabbas och deras närstående ska få bästa möjliga vård och rehabilitering.

Sedan 1/5 – 2020 är jag adjungerad till styrelsen. På halvtid kommer att driva Nätverket mot gynekologisk cancers informationssatsning i form av webbinarier, podd och nyhetsbrev. Men jag är fortfarande givetvis engagerad ideellt också och då jobbar jag främst med att leda arbetsgruppen för äggstockscancer, driva frågor inom palliativ vård, rehabilitering och ärftlighet. Jag är också Ordförande i Patientrådet vid RCC Norr och närståndeföreträdare i Gyncancerprocessen i Norr.

Har ni funderingar eller vill komma i kontakt med mig så finns jag tillgänglig på mail; alexandra@gyncancer.se eller telefon 0730449628.

Karin Lagerkvist

Vår revisor Karin Lagerkvist är bl.a tidigare skattechef på Swedish Match och Stora Enso.

karin.lagerkvist@telia.com

Mobil: 070-637 66 06

Valberedning inför stämman 2019

Anna Ingemarsdotter Wängdahl

Oktober 2015 fick jag beskedet att jag drabbats av livmoderhalscancer i stadie 3b. Behandling blev yttre och inre strålning (brachy) och cytostatika (cisplatin). Under våren 2016 startade jag den ideella föreningen ”Jag bär teal” med målet att samla in så mycket pengar som möjligt till just gyncancerforskning SAMT att uppmärksamma denna sk tysta, tyvärr lite skamsna cancer som jag upplevde att den var när jag drabbades.
Jag kom i kontakt med Barbro Sjölander i och med Globeathon i Kungsträdgården och efter det rullade det på. Jag blev inbjuden till att få vara med på styrelsemöten och att få delta och sälja mina armband på, det numera årligt återkommande eventet, ”Gyncancerdagarna”.
Under de senaste åren har jag ingått i valberedningen för Nätverket mot gynekologisk cancer. Är så imponerad över alla dessa kvinnor som verkligen lägger sina själar i detta och jag önskar att jag kunde engagera mig mer än bara att ingå i valberedningen. Just nu finns tyvärr inte orken, detta mest p g a av fatigue (trötthet) som är en av biverkningar från min cancer.

Anna.ingemarsdotter.wangdahl@ekero.se

Thérèse Kärrman

Fick besked om ärftlig bröst- och äggstockscancer för tio år sedan och genomgick förebyggande operationer. Det blev vägen in i ett engagemang för kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer. Drog igång Gyncancerdagen på Södra Teatern samt det nyhetsbrev med webb som idag är Nätverket mot gynekologisk cancer. Ett nätverk som tack vare eldsjälen Barbro Sjölander med styrelse, har blivit den starka stöd och lobbyorganisation som jag drömde om när jag tog över, helt ensam som nybörjare i påverkansbranschen. Jag vill bidra med mina erfarenheter av politiskt arbete och med det nätverk jag skapar under åren. Idag arbetar jag med public affairs på en bank.

therese.karrman@swedbank.se

Faktureringsadress

c/o Annika Nordström

Odelbergs väg 9 b,

134 40 Gustavsberg

Konto: Bg 803-2229

Swish: 1230297762

Organisationsnummer: 802444-1977

Föreningen är en ideell förening

Föreningens adress är:

Nätverket mot gynekologisk cancer

c/o Barbro Sjölander

Parkgränden 4

131 41 Nacka

Inläggsarkiv

Bli medlem enkelt och kostnadsfritt!

Som medlem visar du att du delar delar vår vision att ”Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer”. Bli medlem idag och hjälp oss i kampen. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. Som medlem får du vårt elektroniska Nyhetsbrev.

 Ta symtom på allvar!

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Är du inte redan medlem – bli det! Det är kostnadsfritt och du får tillgång till fem digitala nyhetsbrev per år.

Ju fler medlemmar vi är i föreningen desto starkare blir vi när vi försöker påverka för bättre prevention, bättre vård, mer rehabilitering och mer forskning. Nästa nyhetsbrev kommer ut nu i februari, så bli medlem redan idag!

Anmäl dig via länken gyncancer.se/stod-oss/
Du hittar formuläret i högerkanten.

Om du inte är drabbad eller närstående, utan kanske politiker eller jobbar inom vården, så kan du välja att endast prenumerera på vårt nyhetsbrev. Maila oss då på info@gyncancer.se så lägger vi till din mailadress i utskickslistan.
.
.
.
#nmgc #GYNCancer #kunskapräddarliv #tidigupptäckt #ideelltarbete #patientförening #spridkunskap #stödmotgyncancer #tealtisdag #TealTuesday
... Visa merVisa mindre
Är du inte redan medlem – bli det! Det är kostnadsfritt och du får tillgång till fem digitala nyhetsbrev per år. 

Ju fler medlemmar vi är i föreningen desto starkare blir vi när vi försöker påverka för bättre prevention, bättre vård, mer rehabilitering och mer forskning. Nästa nyhetsbrev kommer ut nu i februari, så bli medlem redan idag! 

Anmäl dig via länken https://gyncancer.se/stod-oss/
Du hittar formuläret i högerkanten.

Om du inte är drabbad eller närstående, utan kanske politiker eller jobbar inom vården, så kan du välja att endast prenumerera på vårt nyhetsbrev. Maila oss då på info@gyncancer.se så lägger vi till din mailadress i utskickslistan. 
. 
. 
. 
#nmgc #gyncancer #kunskapräddarliv #tidigupptäckt #ideelltarbete #patientförening  #spridkunskap #stödmotgyncancer #tealtisdag #tealtuesday
💙💚 Tack för att just Du stöttar vårt arbete genom att följa oss! Vi vill skicka en virtuell kram och önska Dig en fin Alla Hjärtans-afton ikväll! 💚💙
.
.
.
#nmgc #GYNCancer #stödmotgyncancer #allahjärtansdag2021
... Visa merVisa mindre
💙💚 Tack för att just Du stöttar vårt arbete genom att följa oss! Vi vill skicka en virtuell kram och önska Dig en fin Alla Hjärtans-afton ikväll! 💚💙
.
.
.
#nmgc #gyncancer #stödmotgyncancer #allahjärtansdag2021
Självprov för HPV inleder screening för livmoderhalscancer ... Visa merVisa mindre
Load more

Translate »