Styrelse

Styrelse efter stämman april 2019

Ordförande

Barbro Sjölander

Drabbad av bröstcancer 2002, väninna med livmoderhalscancer och en annan med BRCA.

Jag vill vara med och ge drabbade och närstående en röst. Min uppgift i styrelsen är att se till att vi arbetar mot vår vision och att vi följer vår handlingsplan och att vi blir ett bra lag. Vi vill inte att någon ska drabbas och vi vill att de som ändå drabbats ska få bästa vård och rehabilitering. För att närma oss det behöver vi sprida kunskap och påverka politiker och profession. Vi behöver också stödja de som drabbats och de närstående.

Jag har varit Ordförande för Patientrådet vid RCC Stockholm/Gotland i fyra år. Nu sitter jag i myndigheten Vårdanalys patientråd. Eftersom jag bor i Nacka är jag aktiv även på Karolinska både i deras strategiska patientråd och som patientföreträdare i ledningsgruppen för gyncancerflödet (all behandling av gynekologisk cancer).

barbro.sjolander@gyncancer.se

Mobil: 070-593 81 10

Kassör

Annika Nordström

Drabbad av livmodershalscancer 2006, tre år senare gick min mamma, 65 år, bort i samma sjukdom. Både när jag själv var sjuk och framförallt under mammas sjukdomsår stötte vi på alldeles för många problem i vården, allt från väntetider, bortslarvade provsvar, felmedicinering, skickades till fel sjukhus mm vilket var oerhört jobbigt och frustrerande.

När Barbro Sjölander, ordföranden, kontaktade mig ett par år efter mammas bortgång och frågade om jag kunde vara med som kassör i styrelsen var svaret enkelt. Jag har under många år arbetat med ekonomi och redovisning och är glad att jag på mitt sätt kan bidra till att vården blir bättre och till nätverkets viktiga nollvision.

annika@gyncancer.se

Mobil: 070-857 71 13

Sekreterare

Sissi Hamnström Cole

När jag fick min cancerdiagnos i november 2014 visste jag absolut ingenting om gynekologisk cancer. Jag kände heller inte till någon i min vän- och bekantskapskrets som hade fått en cancerdiagnos. Det tog därför ett tag innan jag förstod att inte alla vill prata om detta utan istället gömmer det inom sig och går vidare efter behandling, men så fungerar inte jag som person utan jag talade öppet om min sjukdom. Jag sökte efter information och andra som var i samma situation och på den vägen hittade jag Nätverket mot gynekologisk cancer. I Facebook-gruppen och på hemsidan fanns en hel del fakta och synpunkter som jag tog till mig.
Det jag kan tillföra är min långa erfarenhet av fackligt arbete. Jag har varit fackligt aktiv under hela mitt arbetsliv, men efter min sjukdom valde jag att i stället satsa på ideellt arbete inom Nätverket. Jag gillar ha möjlighet att påverka och få saker att hända så förhoppningsvis bidrar detta till att vi i Nätverket tillsammans stärker patienters och närståendes ställning inom cancerområdet.  Jag Sitter med i Patientrådet RCC Sydöst och i RCC sydösts ledningsgrupp (RCC = regionalt cancercentrum)

sissi@gyncancer.se

Mobil: 070-992 82 63

Malin Malm

Fick diagnos äggstockscancer (LGS) i juli 2014. Har genomgått en omfattande operation och totalt 13 cytostatikaomgångar och har fortsatt regelbunden kontakt med vården. Jag googlade mkt under min behandlingstid och kom så i kontakt med “Jag bär Teal” och fantastiska Anna som sitter i valberedningen för Nätverket mot gynekologisk cancer. Blev tillfrågad och invald i styrelsen för Nätverket mot gynekologisk cancer 2016.

Varit ganska öppen med min sjukdom sedan min diagnos men det har ändå alltid känts lite “skämsigt” och intimt och bara ordet cancer gör de flesta väldigt obekväma. Jag tycker att synen på cancer behöver förändras och att vi patienter måste ta mer plats. Dessutom finns det mer att önska av vården och jag vill vara med och påverka. Jag får så mkt energi tillbaka från arbetet i Nätverket mot gynekologisk cancer! Vi är ett litet naggande gott gäng med massa driv och det känns bra att veta att vi faktiskt gör skillnad. Jobbar som grafisk formgivare till vardags och har ett stort intresse för kost-, miljö- och hållbarhetsfrågor. I Nätverket är jag ansvarig för webbutik och grafisk form.

malin@gyncancer.se

Mobil: 070-741 58 63

Roshan Tofighi

En nära anhörig blev diagnostiserad med äggstockscancer för några år sen och jag insåg då att gynekologisk cancer är underprioriterad och forskningen underfinansierad. Eftersom jag själv har en forskningsbakgrund så gjorde detta mig förbannad och jag ville göra något men visste inte vad. Då hittade jag Nätverket mot gynekologisk cancer på nätet och sedan 2013 har jag varit engagerad i Nätverket på olika sätt. Mitt största bidrag är att skriva om den senaste forskningen inom vård- och behandling. Jag hoppas att mina artiklar ska få kvinnor att kräva mer av vården och att vårdgivarna och läkemedelsindustrin ska satsa mer på gynekologisk cancer, en cancerform som drabbar endast kvinnor och som behandlas nästan endast av kvinnor!

roshan@gyncancer.se

Mobil: 073-641 56 11

Alexandra Andersson

Jag bor utanför Skellefteå med älskade sambo och katt. Min älskade mamma lever med en kronisk äggstockscancer. Både jag och min mamma bär genmutationen BRCA1. Jag är helt övertygad om att kunskap räddar liv och kan leda till en bättre livskvalitet. Jag engagerar mig i Nätverket mot gynekologisk cancer just för att det är en förening som delar min tro om att kunskap räddar liv. Jag känner och vet att detta är en förening som gör skillnad, vi gör skillnad för att färre ska drabbas men också att de som tyvärr drabbas och deras anhöriga ska få den bästa möjliga jämlika vård och rehabilitering.

I styrelsen är jag engagerad i många frågor och brinner för i princip allt. Jag är lite extra engagerad i internationell samverkan, webbinarier, rehabilitering, palliation, och ärftlig cancer.

alexandra@gyncancer.se

Mobil: 073-044 96 28

Camilla Lissner

Ort: Gnesta (ursprungligen från Stockholm)

Yrkesbakgrund: Utbildad kulturgeograf och systemvetare som senare i livet valt konstskolor. Arbetar för närvarande i detaljhandeln och är engagerad  som liberal fritidspolitiker.

Kronisk cancer idag.Diagnosen med ovanlig typ av vaginalcancer 2011 friskförklarades 2016. 2017 visade det sig att cancern spritt sig till lungorna.

Det är mycket som är viktigt när det gäller gynekologisk cancer. Jag anser att det behövs bättre vård, omsorg, planering och rehab mellan och efter behandling. Med effektivare behandling blir det fler som lever med kronisk cancer som behöver rehabiliteras mellan behandlingar för att leva ett sä rikt liv som möjligt och för att stärkas inför nya behandlingar.

Vi behöver våga prata om cancer och sexualitet. Ställa krav på vården om att detta skall vara en lika självklar del av behandlingen som träning, kost, samtal mm.

Marianne Olsson

Bor i Sävedalen, en förort till Göteborg.
För två år sedan upptäcktes min äggstockscancer, och efter det har jag opererats och behandlats med cellgifter, och hoppas att återfallet dröjer.

Yrkesbakgrund: Jag är mamma och mormor, och har jobbat i många år inom vård och omsorg, som chef och ledare, och som expert på verksamhetsutveckling

För mig är det viktigt att vi driver frågor om tidig upptäckt och prevention, och att vi verkar för en ökad delaktighet för patienter i vården.

Catharina Malmberg

Bor i Ludvika
Yrkesbakgrund: Marknadskommunikatör inom verkstadsindustrin sedan över 20 år tillbaka.
Om drabbad: Fick diagnosen livmodercancer i januari 2018.
Vad du tycker i viktigt i arbetet med gynekologisk cancer: Det jag har saknat under min egen sjukdom: en patientförening eller någon annan med erfarenhet (förutom sjukvården) att prata med. Och bättre eftervård – eller snarare att vi får den eftervård vi har rätt till.

Ann-Kristin Andersson

Bor i Kungshamn Sotenäs Kommun

Yrkesbakgrund: Socionom, arbetat mest inom vården som kurator

Jag har kronisk Äggstockscancer BRCA1 gen

Jag tycker det är viktigt att vårdprogrammet förändras från bör till skall för en jämlik vård och för det andra psykosocialt tänk angående den naturliga sorgen (allt är inte depression), samtalsgrupper där det kan dryftas livsomställningen, hjärntrötthet, bara prata av sig.

Ja, viktigaste huvuddragen men framförallt är det viktigt med en organisation som nätverket mot gyncancer för att driva frågor och information.

Avgick i april p.g.a återfall

Carina Jallinder

Jag heter Carina Jallinder och är mitt i livet ❣

Jag har levt ett spännande och utmanande liv med många olika kulturer och intressen.

Jag är utbildad sjuksköterska och har jobbat mestadels inom medicin med specialistkompetens hematologi och njurmedicin.

För fyra år sedan fick jag diagnosen äggstockscancer, är hittills cancerfri men har diverse skador efter cancersjukvården.

Sedan i augusti 2018 studerar jag på Grebbestads Folkhögskola, programmet Spa och Hälsa, (fr.omhöstterminen 2019 namnbytt till Hälsa och Livsstil.)

Min främsta ambition är att verka för att rehabilitering på alla nivåer skall vara en norm i hela Sverige för alla cancerpatienter.

Karin Lagerkvist

Vår revisor Karin Lagerkvist är bl.a tidigare skattechef på Swedish Match och Stora Enso.

karin.lagerkvist@telia.com

Mobil: 070-637 66 06

Valberedning inför stämman 2019

Anna Ingemarsdotter Wängdahl

Oktober 2015 fick jag beskedet att jag drabbats av livmoderhalscancer i stadie 3b. Behandling blev yttre och inre strålning (brachy) och cytostatika (cisplatin). Under våren 2016 startade jag den ideella föreningen ”Jag bär teal” med målet att samla in så mycket pengar som möjligt till just gyncancerforskning SAMT att uppmärksamma denna sk tysta, tyvärr lite skamsna cancer som jag upplevde att den var när jag drabbades.
Jag kom i kontakt med Barbro Sjölander i och med Globeathon i Kungsträdgården och efter det rullade det på. Jag blev inbjuden till att få vara med på styrelsemöten och att få delta och sälja mina armband på, det numera årligt återkommande eventet, ”Gyncancerdagarna”.
Under de senaste åren har jag ingått i valberedningen för Nätverket mot gynekologisk cancer. Är så imponerad över alla dessa kvinnor som verkligen lägger sina själar i detta och jag önskar att jag kunde engagera mig mer än bara att ingå i valberedningen. Just nu finns tyvärr inte orken, detta mest p g a av fatigue (trötthet) som är en av biverkningar från min cancer.

Anna.ingemarsdotter.wangdahl@ekero.se

Thérèse Kärrman

Fick besked om ärftlig bröst- och äggstockscancer för tio år sedan och genomgick förebyggande operationer. Det blev vägen in i ett engagemang för kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer. Drog igång Gyncancerdagen på Södra Teatern samt det nyhetsbrev med webb som idag är Nätverket mot gynekologisk cancer. Ett nätverk som tack vare eldsjälen Barbro Sjölander med styrelse, har blivit den starka stöd och lobbyorganisation som jag drömde om när jag tog över, helt ensam som nybörjare i påverkansbranschen. Jag vill bidra med mina erfarenheter av politiskt arbete och med det nätverk jag skapar under åren. Idag arbetar jag med public affairs på en bank.

therese.karrman@swedbank.se

Faktureringsadress

c/o Annika Nordström

Odelbergs väg 9 b,

134 40 Gustavsberg

Konto: Bg 803-2229

Swish: 1230297762

Organisationsnummer: 802444-1977

Föreningen är en ideell förening

Föreningens adress är:

Nätverket mot gynekologisk cancer

c/o Barbro Sjölander

Parkgränden 4

131 41 Nacka

Inläggsarkiv

Bli medlem enkelt och kostnadsfritt!

Som medlem visar du att du delar delar vår vision att ”Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer”. Bli medlem idag och hjälp oss i kampen. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. Som medlem får du vårt elektroniska Nyhetsbrev.

 Ta symtom på allvar!

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to admins:
Problem displaying Facebook posts.

Error: The 'manage_pages' permission must be granted before impersonating a user's page.
Type: OAuthException
Code: 190

Translate »