Stämma 2022

Här ligger verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och valberedningens förslag inför föreningens stämma som, den 25/4 kl 19, sker digitalt via Zoom. Kallelse är skickad till alla medlemmar.


Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Kandidater presentation