Bli medlem – Stöd oss


Bli medlem


* indicates required

Du kan bidra genom att:

Håll musen över texten för att hitta länkarna! 

Vill du engagera dig?

Kanske vill du engagera dig i Nätverket mot gynekologisk cancer? Hör av dig! Vi söker alltid engagerade som vill arbeta med att sprida kunskap kring gynekologisk cancer, påverka politiker att få bättre och mer rättvis vård samt i att stödja och hjälpa drabbade.

Kontakta oss på info@gyncancer.se

Nätverket följer LIF:s etiska riktlinjer för samarbete mellan företag och organisationer.

De etiska reglerna hittar du på lif.se

Kontaktuppgifter

Ordförande för Nätverket mot gynekologisk cancer

Barbro Sjölander barbro.sjolander@gyncancer.se Parkgränden 4 13141 Nacka Tel: 0705938110

Konto: Bg 803-2229 Swish: 1230297762