Om oss

Vi är ett nätverk av patienter, anhöriga och fler engagerade som sprider kunskap och skapar debatt om gynekologiska cancersjukdomar. Vi stödjer kvinnor som drabbats genom att ställa högre krav på dagens hälso- och sjukvård.

Vi vill att vården ska jobba mer aktivt med prevention. Vi vill att alla drabbade kvinnor ska få tillgång till en snabb och optimal vård och behandling. Och vi vill att Du som kvinna ska lära dig hur Du kan skydda dig, sköta om dig, din kropp och ditt underliv.

Läs mer

bli_medlem_idag

Stöd oss

Kontakta oss på info@gyncancer.se om du vill stödja oss i vårt arbete med att sprida kunskap kring gynekologisk cancer, påverka politiker att få bättre och mer rättvis vård samt att stödja och hjälpa drabbade kvinnor.

Läs mer

Nyheter från bloggen

Medverkan i dietist-/näringsterapeut studie?

En förfrågan om medverkan i en studie Har du genomgått behandling för en cancersjukdom under de senaste två åren? Vi är tre studenter som läser tredje året på dietist-/näringsterapeutprogrammet. Denna studie ingår i vårt examensarbete som är en kandidatuppsats vid institutionen för kostvetenskap, Umeå Universitet. Vi är intresserade av hur cancerpatienter upplever det stöd och...

Continue Reading

Satsningar på klinisk forskning

Den kliniska forskningen behöver stärkas i Sverige och inte minst gäller detta gynekologiska cancersjukdomar. Sverige har tidigare inte haft ett nationellt multidisciplinärt forum för samverkan kring kliniska studier om gynekologisk cancer. År 2013 bildades därför Svenska Gynekologiska Cancergruppen (SweGCG), en planeringsgrupp med ekonomiskt stöd från Cancerfonden, vars syfte är att initiera och bedriva kliniska och...

Continue Reading

Beröm från patient

Jag vill ge en stor eloge till Centralsjukhuset i Karlstad! Specifikt gynonkologen (men även urologen och kvinnovårdsavdelning 14). Det är framförallt gynonkologen som jag upplever nästan vänder ut-och-in på sig för att hjälpa till. Som patient har jag en kontaktsköterska och en ansvarig gynonkolog men då avdelningen är liten känner alla sköterskor och läkare till...

Continue Reading

Nytt centrum för cancerrehabilitering

Foto: Teamet vid Centrum för cancerrehabilitering. Från vänster till höger: Monika König, överläkare, specialist i onkologi och psykiatri, Kerstin Cedermark och Karin Eriksson, koordinerande specialistsjuksköterskor, Sara Mattsson Wikstrand, kurator, Pia Mickols, fysioterapeut och lymfterapeut, Eva Nordström, psykolog, specialist i neuropsykologi, Annika Ukura, medicinsk sekreterare, chefssekreterare. Ylva Orrevall, dietist och doktor i medicinsk vetenskap och Hanna Rönnqvist,...

Continue Reading

Vad är palliativ vård och hur kan den bli bättre? – Kurs i Umeå

Vill du lära dig mer om palliativ vård ?? Med gedigen kunskap är det lättare att arbeta för en bättre vård.  Regionalt cancer centrum Norr (RCC Norr) bjuder in till en utbildning om palliativ vård för patient- och närståendeföreträdare inom cancervården i norra regionen. Alla patientföreningar får fem platser var så jag hoppas att vi...

Continue Reading

Fysisk aktivitet gör att vi mår bättre under behandling

Vi vet idag att träning har god effekt på både kondition och muskelstyrka hos patienter med cancer. Träningen leder även till minskad trötthet (fatigue) och förbättrad hälsorelaterad livskvalitet. Rekommendationen är 150 minuter konditionsträning per vecka på måttlig intensitet eller 75 minuter per vecka på hög intensitet, detta kan gärna kombineras med muskelstärkande träning två gånger...

Continue Reading

Är alternativ medicin bra vid cancer?

Komplementär- och alternativ medicin (KAM) är metoder eller preparat som hamnar utanför den traditionella skolmedicinen. En cancerpatient som till exempel håller på med mindfullness eller yoga eller äter gurkmeja för att hjälpa sig själv och må bättre, håller på med KAM. Men kan man vara säker på att alternativ medicin har positiva effekter vid cancer?...

Continue Reading

Inläggsarkiv

Bli medlem enkelt och kostnadsfritt!

Som medlem visar du att du delar delar vår vision att ”Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer”. Bli medlem idag och hjälp oss i kampen. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. Som medlem får du vårt elektroniska Nyhetsbrev.

 Ta symtom på allvar!

Facebook

Nätverket mot gynekologisk cancer har delat Centrum för cancerrehabiliterings foto.

Medicinsk yoga prova på för dig som har eller har haft cancer och bor inom Stockholms Läns Landsting
... Visa merVisa mindre

Vi startar prova-på-tillfällen med medicinsk yoga för dig som har eller har haft cancer på tisdagar klockan 15.00 – 16.30. I anslutning till yogan kan du prata med vår fysioterapeut Pia om rörelse och välmående. Första tillfället är nu på tisdag den 27 september. Ring 08-123 676 00 för att anmäla dig. Kostnad 200 kronor, frikort gäller. Medicinsk yoga är en lugn och balanserande form av yoga. Passet bygger på djupa andetag, långsamma yogaövningar och avslutas med meditation. Yogan kan skapa lugn och motverka stress. Det finns yogaövningar som passar för alla!

Medicinsk yoga prova på för dig som har eller har haft cancer och bor inom Stockholms Läns Landsting

Kristina Danielsson, Mi Alforsen och 15 andra gillar detta

Susann SagströmFinns det även I Uppsala län!

4 dagar sedan

1 Reply

Avatar

Kommentera på Facebook

Nätverket mot gynekologisk cancer har delat Svenska Ödemförbundets foto.

Bra tips från svenska Ödemförbundet
... Visa merVisa mindre

All #rörelse är bättre än ingen alls. Försök hitta en #träningsform eller en rutin för att träna eller #motionera dagligen. Ju tidigare träningen börjar efter diagnos, desto bättre resultat. I ett tidigt stadium av #lymfödem kan träning tillsammans med hudvård reducera symtom och kan förhindra behovet av manuellt #lymfdränage (#MLD) eller kompressionskläder. Läs mer på www.svenskaodemforbundet.se/lymfodemmanaden/ #lymfödem2016 #SÖF

Bra tips från svenska Ödemförbundet

Maria Bagander, Paula Och Conny Jacobsson och 8 andra gillar detta

Svenska ÖdemförbundetGå gärna in på vår hemsida och läs mer om lymfödem!

4 dagar sedan
Avatar

Kommentera på Facebook

Translate »